Dubbla roller blir regeringsfråga

Nu blir Carola Lemne en fråga för regeringen. Det kräver i alla fall professorer och docenter från Uppsala universitet som är kritiska mot hennes dubbla roller.

28 september 2015 12:31

Det är en grupp forskare bestående av i stort sett samma personer som krävde Lemnes avgång i mars som nu tar sin kritik till utbildningsdepartementet. De kräver att regeringen tar ställning till huruvida det är möjligt att kombinera rollerna som ordförande för ett svenskt universitet och som vd för en intresseorganisation som Svenskt näringsliv.

I en skrivelse daterad 25 september skriver författarna till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, att de uppfattar SD som ett rasistiskt parti och att de skäms för att ha en ordförande för sitt universitet som förespråkar samarbete med partiet.

”Den nu aktuella frågan är emellertid bara en av flera där det är uppenbart att Svenskt näringslivs uppfattningar och intressen är på direkt kollisionskurs med Uppsala universitets uppdrag och uttalade mål”, skriver de bland annat.

– Vi har tagit det här till regeringen för att det är den som utser ordföranden. Svenskt näringsliv är inte vilken organisation som helst, det är en organisation som uttalat driver näringslivets intresse. Att sedan driva helt andra intressen i en annan situation, det förefaller helt ogörligt, säger Li Bennich-Björkman, professor vid statsvetenskapliga institutionen och en av författarna till skrivelsen.

LÄS MER: "Lemne bör lämna sin post"

LÄS MER: Facklig kritik mot Lemne

Carola Lemne kommenterar skrivelsen, till UNT:

– Självklart är det viktigt att kunna skilja på dessa roller vilket jag anser mig göra på ett tydligt sätt. Att Svenskt näringsliv i kontakter med folkvalda runt om i landet valt att inte utesluta SD vid inbjudningar till utskott, riksdagsgrupper och liknande, är ovidkommande för min roll som ordförande i Uppsala universitet.

I ett mejl till universitetsstyrelsens medlemmar som UNT tagit del av förklarar Lemne sin inställning till Svenskt näringslivs samarbete med SD.

”När jag började som vd i Svenskt Näringsliv var det första initiativet jag tog att lyfta frågan om betydelsen av ett öppet och välkomnande Sverige”, skriver hon.

I ett mejl till universitetsstyrelsens medlemmar som UNT tagit del av förklarar Lemne sin inställning till Svenskt näringslivs samarbete med SD.

”När jag började som vd i Svenskt Näringsliv var det första initiativet jag tog att lyfta frågan om betydelsen av ett öppet och välkomnande Sverige”, skriver hon.

I mejlet menar Lemne att Svenskt näringsliv varit mycket noga med att inte legitimera SD och deras hållning till invandring.

”Vi behandlar inte Sverigedemokraterna som andra partier. Jag har personligen inte haft och kommer inte ha några möten med Sverigedemokraternas partiledare”, fortsätter hon.

Samtidigt förklarar hon att det är en del av Svenskt näringslivs uppgift att bidra till att folkvalda och beslutsfattare har alla fakta i sakfrågor som är av betydelse för näringslivet.

”När vi bjuder in riksdagsutskotten bjuder vi in representanter från samtliga partier… Vi gör inte skillnad på någon folkvald i detta avseende.”

– Att Lemne själv inte tycker att det finns en motsättning är helt oväsentligt. Det är omgivningen som avgör om man har trovärdighet, och det är inte intressant vad man själv tycker, säger Li Bennich-Björkman.

LÄS MER: "Det går att förena rollerna"

<p>Fakta Detta har hänt</p>

I mars krävde en grupp professorer och docenter Carola Lemnes avgång från ordförandeskapet för universitetsstyrelsen. Detta på grund av att Svenskt näringsliv, där Lemne sitter som vd, stött en fortsatt svensk vapenexport till Saudiarabien.

Den senaste veckan har kritiken mot Lemne blossat upp igen till följd av att Svenskt näringsliv haft möten med representanter för SD. Anställda såväl som företrädare för både studenter och lärare vid universitetet har riktat skarp kritik mot Lemnes dubbla roller som de anser vara oförenliga.

Lemne har själv tidigare sagt till UNT att hon anser att det går utmärkt att förena rollerna så länge man kan skilja på dem, vilket hon anser sig göra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!