Döda uttrar ska ge nya svar om PFOS

Döda uttrar från Uppsala län ska undersökas för att kartlägga förekomsten av PFOS, ett av de så kallade perfluorerade ämnen som tidigare hittats i Uppsalas dricksvatten.

5 december 2014 11:22

PFOS är en förkortning för perfluoroktansulfonat. Ämnet är hälsofarligt och har negativ påverkan på immunförsvaret, hormonsystemet och fortplantningen. Naturhistoriska riksmuseet har hittat höga halter av PFOS i levern hos döda uttrar och ska nu i samarbete med landets länsstyrelser undersöka uttrar från stora delar av landet. Länsstyrelsen i Uppsala bidrar med pengar för analys av fem uttrar som hittats på olika platser i länet. Knivsta kommun har beslutat att betala för analys av en utter som hittats inom kommunen. Samtliga uttrar har dödats i trafiken och ligger i dag nedfrusna på Naturhistoriska riksmuseet.

–  Uttrarna som valts ut har hittats i Uppsala, Heby, Knivsta och Östhammars kommuner. Genom att delta i projektet kan vi få en egen rapport på hur situationen ser ut i vårt län, säger Linnéa Vemhäll som är miljöutredare på Länsstyrelsen.

PFOS har tidigare hittats i Uppsalas grundvatten och misstänks komma från Ärna flygplats och de brandövningar som tidigare hållits där. Flera utredningar har gjorts men ingen klar utsläppskälla har lokaliserats. Försvaret har bara medgett att runt tio procent av föroreningarna kan komma från Ärna.

– Om den här studien på utter kommer att ge någon koppling till Ärna är svårt att säga. Huvudsyftet är att se om halterna av PFOS i uttrar från Uppsalatrakten skiljer sig från halterna i uttrar från andra delar av länet och landet, säger Linnéa Vemhäll.

Att just utter studeras beror på att uttrarna befinner sig högt upp i näringskedjan. Det gör att de är mycket utsatt för miljögifter. Naturhistoriska riksmuseet ska genomföra analyserna i början av nästa år. De ska lägga fram resultaten i en rapport.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström