"Det finns inget vetenskapligt stöd"

Märkliga siffror och påståenden som inte stämmer. Nu reagerar både Migrationsverket, forskare och partikollegor på Stefan Hannas utspel om svensk invandringspolitik.

25 november 2014 09:53

Det var i lördagens UNT som Centerpartiets kommunalråd Stefan Hanna gick hårt åt migrationspolitiken i Sverige. Bland annat påpekade han att det svenska välfärdssystemet kollapsar med dagens politik. Han vill även se en diskussion om invandring där Sverigedemokraterna är inkluderade.

I intervjun säger Stefan Hanna även att Sverige ”tar emot mest flyktingar i EU per person och att prognosen är att ta emot 500 000 till de kommande fem åren.”

På Migrationsverket ställer man sig frågande till den prognos Hanna kommer med.

– Det är inga siffror vi känner till, säger Ulrika Langels, presskommunikatör på Migrationsverket.

Hon hänvisar till Migrationsverkets nyligen släppta novemberprognos för hur antalet asylsökande kan komma att ändras de kommande åren.

Ser man till det huvudscenario som Migrationsverket presenterar över antalet nya asylärenden från 2015 till 2018 – några siffror för 2019 finns inte – rör det sig om totalt 307 600 ärenden. Ulrika Langels, presskommunikatör på Migrationsverket, beskriver siffrorna som ”högst osäkra”.

– Det vi tryckt på mest i den här prognosen är hur osäkra siffror det rör sig om. Vi gör en uppskattning, men det är i princip en omöjlig uppgift med tanke på hur omvärldsläget ser ut.

Hon betonar även att det endast är de två första åren, 2014-2015, som kan betecknas som just en prognos, medan åren fram till och med 2018 är räkneexempel.

Jämfört med tidigare rapporter väntas antalet nyanlända öka. Det innebär också en del utmaningar, menar Gunnar Myrberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, som forskar i migration- och integrationsfrågor. Men att det som Stefan Hanna påstår skulle leda till en kollaps av det svenska välfärdssystemet stämmer inte.

– Det finns inget vetenskapligt stöd att ökad migration automatiskt skulle leda till minskad nivå på välfärdsstaten, säger Gunnar Myrberg.

Han är inte förvånad över Stefan Hannas utspel, som enligt honom är ett retoriskt grepp som används av politiker och debattörer för att föra upp diskussionen om ”hur många invandrare Sverige tål”.

– Teoretiskt går det att sätta upp en spänning mellan välfärd och invandring. Det är också vad Sverigedemokraterna vill göra i någon mening. Men det är långt från självklart att den relationen ska göras. Det går att ställa väldigt många kostnader i statsbudgeten mot varandra.

I intervjun med UNT säger Stefan Hanna att han rör sig inom sitt partis ramar. Men inte heller från Centerpartiet centralt får Stefan Hanna stöd i sina åsikter. Riksdagsledamot Solveig Zander (C), Uppsala län, menar att den syn Stefan Hanna har på invandringspolitik inte är något som är förankrat i partiet.

– Vi tar ständigt debatten med Sverigedemokraterna, och tycker också man ska påverka EU att ta mer ansvar. Stefan är välkommen att diskutera det här på riksnivå. Men vi har inga andra ståndpunkter än de överenskommelser som finns i riksdagen, säger Solveig Zander.

Ni har alltså inga planer på att öppna upp för Sverigedemokraterna?

– Om det är flera partier som vill ansluta sig till den överenskommelse som gäller är de naturligtvis välkomna. Men Sverigedemokraterna har så totalt olika åsikter i den här frågan. Så nej, några sådana planer har vi inte.

Detta har hänt

Det var i förra veckan som Stefan Hanna (C) skrev på sin blogg att han önskar att Sverigedemokraterna röstar på alliansens budgetförslag för att få till ett nyval eller en regeringsombildning. Samma vecka uttalade han sig om svensk migrationspolitik i en längre intervju med UNT. "Det finns inget bättre (välfärds-)system än det svenska, och det vill jag behålla. Men det är inte möjligt med dagens migrationspolitik". Han öppnade bland annat upp för att inkludera SD i diskussionen om invandring. "De har 700 000 väljare. Allla dessa människor förtjänar också att få vara med".
Han förklarade också närmare sin idé om att Grekland och Spanien borde bygga moderna flyktingläger för att kunna ta emot fler. "Genom att bygga sådana läger så skapar man jobb i två länder som är i kris, samtidigt som flyktingar kommer närmare sina hemländer[...]".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jakob Meijer