Delaktighet tema för psykiatriveckan

Den psykiatriska vården är under förändring och det är också temat för den pågående psykiatriveckan som fokuserar på patienters återhämtning och delaktighet.

8 november 2016 21:00

Pia Röjdeby är brukarinflytandesamordnare vid verksamhetsområde Psykiatri vid Akademiska sjukhuset. Hon är också en av arrangörerna för årets psykiatrivecka.

– Vi vill sprida kunskap om psykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar, och öka förståelsen för dem som drabbas. Att se dem som personer med egen förmåga att välja vilken hjälp de vill ha är en viktig del i vården, säger Pia Röjdeby.

Hon ser en positiv utveckling inom den psykiatriska vården i Uppsala där verksamhetschefen är öppen för idéer och för att jobba tillsammans med brukarorganisationerna.

– Patienten måste vara i centrum för all vård, inte minst inom psykiatrin. Det är också en viktig del av innebörden i begreppet återhämtning som ingår i temat för psykiatriveckan.

Det är viktigt att ge stöd så att patienten kan få hjälp att hitta egna vägar för att den egna kraften att ta sig upp ur till exempel en depression.

– Det engelska uttrycket som brukar användas är ”empowerment”, och det är vad det handlar om, att stödja den sjukes egna förmågor så att han eller hon stärks, steg för steg, säger Pia Röjdeby.

Föreläsningarna under psykiatriveckan riktar sig till vårdpersonal, till patienter, till anhöriga och närstående, men också till allmänheten:

- Alla är välkomna, inte minst allmänheten eftersom det är så viktigt att förstå och kunna bemöta personer med psykiatriska funktionsnedsättningar.

Psykiatriveckan inleddes på måndagen, och avslutas på torsdag eftermiddag. De avslutande föreläsningarna handlar bland annat om personliga ombud som stöd i vårdverksamhet, och e-hälsa.

Psykiatriveckan 2016

Psykiatrin i förändring är temat för årets psykiatrivecka vid Akademiska sjukhuset.

Fokus är på patienternas återhämtning och delaktighet.

Måndagens föreläsningar hölls av Hjärnkollsambassadörer, tisdagens program var inriktade på hur psykiatrisk vård kan stödja patienter och anhöriga.

Rubriken för onsdagens föreläsningar är Gemensamt engagemang ger ökad psykisk hälsa, och torsdagens rubrik är Nya vägar till psykisk hälsa, där bland annat e-hälsa är ett av ämnena.

Det är fri entré till föreläsningarna som ges i Gunnesalen, Akademiska ingång 10, och börjar kockan 13.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!