Delade meningar om arenor

Nya idrottsarenor planeras i Uppsala. Men frågan om de behövs eller inte delar Uppsalaborna. Nästan hälften är positivt inställda men ungefär lika många är skeptiska. Det visar en opinionsundersökning som UNT låtit göra.

30 juni 2014 09:50

Det har knappast undgått någon att Uppsala kommun planerar att bygga fler idrottsarenor i staden. Kommunstyrelsen har sagt ja till att bygga en ny arena på Studenternas till en kostnad av en halv miljard, på Gränby sportfält planeras det för en innebandy- och friidrottsarena och nu under sommaren är planerna för Uppsala arena i anslutning till Gränby centrum ute på samråd. När Studenternas rivs för nybygget är tanken att Lötens sportfält ska ha rustats upp för att klara matcher i superettan. Det pågår också projekt för att rusta upp Gränby ishallar.

Nästan hälften av Uppsalaborna, 46 procent, är positivt inställda till fler idrottsarenor i staden. Men nästan var tredje Uppsalabo, 32 procent, säger direkt nej till fler arenor och 17 procent säger sig vara tveksamma. Det här visar en opinionsundersökning som UNT låtit göra med hjälp av opinionsföretaget Novus.

Frågan om fler idrottsarenor i Uppsala har diskuterats livligt de senaste åren. De politiska blocken verkar överens om att fler idrottsarenor behövs, men i vilken utsträckning är partierna fortfarande oense om. Moderaterna förespråkar alla de arenor som är planerade och tror att de kommer lösa det stora behov som finns i dag.

– Uppsala har växt med 50 000 invånare de senaste 30 åren utan att vi byggt ut idrottshallarna. Det finns ett tydligt behov, exempelvis tränar friidrotten i dagsläget i andra kommuner och antalet utövare av innebandy växer otroligt snabbt. Det är dock viktigt att framhålla att det inte främst är kommunala pengar som går till de här projekten utan privata investerare. Det sker alltså inte på bekostnad av annan verksamhet, säger kommunalrådet Cecilia Forss.

Hon flaggar även för en och annan mindre sporthall i och utanför centrum.

Socialdemokraterna anser också att Uppsala har ett eftersatt behov som behöver byggas ikapp. Kommunalrådet Erik Pelling tror att Uppsalabornas delvis negativa inställning beror på hur Alliansen agerat i frågan.

– Den styrande majoriteten har varit för ideologisk i frågan om fler arenor. De har velat blanda in privata investerare i stor utsträckning trots att det på lång sikt i flera fall är billigare för kommunen att ta huvudansvaret. Det här har gjort att flera projekt dragit ut på tiden och det har nog påverkat opinionen och gjort fler människor negativt inställda, säger han.

S vill lägga mest på fokus nya Studenternas men också på fler mindre idrottshallar och gräsplaner. De utlovar också vid en valvinst en ändrad attityd till byggande av arenor, en mer resultatinriktad inställning.

Miljöpartiet säger blankt nej till fler nya arenor och vill i stället utveckla de arenor som redan finns.

– Uppsala har drabbats av arenafeber. Det är en dålig investering att bygga jätteanläggningar. För oss handlar idrott inte om stora arenor utan om människors möjlighet att utöva idrott och röra på sig, inte miljardarenor som främst står tomma. Vi vill som enda parti satsa på att Studenternas fortsätter vara en idrottspark med fotboll, bandy och bangolf, säger kommunalrådet Maria Gardfjell.

MP säger blankt nej till Uppsala arena i Gränby. Partiet vill även de också se fler mindre sporthallar och fler idrottsanläggningar i skog och mark.

Män mer positiva

Behöver Uppsala fler idrottsarenor?

Alla

Ja, absolut - 28 proc

Ja, kanske - 18 proc

Tveksam - 17 proc

Nej - 32 proc

Vet ej - 5 proc

Män

Ja, absolut - 26 proc

Ja, kanske - 19 proc

Tveksam - 15 proc

Nej - 25 proc

Vet ej - 4 proc

Kvinnor

Ja, absolut - 21 proc

Ja, kanske - 16 proc

Tveksam - 19 proc

Nej - 38 proc

Vet ej - 6 proc

18-29 år

Ja, absolut - 28 proc

Ja, kanske - 16 proc

Tveksam - 17 proc

Nej - 33 proc

Vet ej - 5 proc

30-44 år

Ja, absolut - 30 proc

Ja, kanske - 18 proc

Tveksam - 15 proc

Nej - 32 proc

Vet ej - 4 proc

45-59 år

Ja, absolut - 36 proc

Ja, kanske - 17 proc

Tveksam - 15 proc

Nej - 26 proc

Vet ej - 5 proc

60 år och uppåt

Ja, absolut - 20 proc

Ja, kanske - 19 proc

Tveksam - 20 proc

Nej - 34 proc

Vet ej - 6 proc

Frågan ingår i en lokal opinionsundersökning som Novus har gjort åt UNT.

Totalt genomfördes 1 000 intervjuer med boende i Uppsala kommun under perioden 23 april–11 maj 2014.

Svarsfrekvensen var 57 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg