Choklad sänker infarktrisk

Kvinnor och män som brukar äta choklad några gånger i veckan drabbas mindre ofta av hjärtinfarkt än personer som avstår från detta njutningsmedel.

7 mars 1916 09:46

Det framgår av en studie bland nära 68 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län. Studien publiceras i facktidskriften Heart.

– Även om en studie som denna inte kan bevisa några orsakssamband ligger våra resultat i linje med flera tidigare studier som pekat på att choklad kan skydda mot hjärt-kärlsjukdom, säger professor Alicja Wolk vid Karolinska institutet.

Kvinnorna och männen i studien svarade i slutet av 1990-talet på en enkät med detaljerade frågor om sina mat- och drycksvanor, bland annat om hur ofta de brukade äta choklad. När de besvarade enkäten hade ingen av dem någon känd hjärt-kärlsjukdom, men under de tolv år som de följts upp sedan dess insjuknade 4 417 av dem i hjärtinfarkt.

När forskarna närmare granskade vilka som hade insjuknat fann de att hjärtinfarkt var klart mindre vanlig bland kvinnorna och männen som brukade äta choklad några gånger i veckan jämfört med bland dem som sällan eller aldrig åt choklad. För dem som åt choklad minst tre till fyra gånger i veckan var risken för hjärtinfarkt 13 procent lägre än för dem som åt choklad mindre än en gång i månaden.

Sambandet mellan chokladkonsumtion och hjärtinfarkt har tidigare undersökts i fem liknande studier, ingen dock tillnärmelsevis så stor som den nya svenska studien. I en så kallad metaanalys slog forskarna ihop resultaten av alla sex studierna.

– Resultaten blev att en förhållandevis hög konsumtion av choklad sänker risken både för att för första gången insjukna i hjärtinfarkt och för att drabbas av återfall, säger Alicja Wolk.

Varken den nya studien eller metaanalysen kan besvara frågan om varför hjärtinfarkter är mindre vanliga bland chokladätare, men enligt forskarna finns flera möjliga biologiska förklaringar till detta.

– Flera kontrollerade mindre studier, där deltagarna lottats till att äta choklad eller inte, har visat att choklad och kakao har positiva effekter på blodtrycket och blodfetterna, och förbättrar spänsten i blodkärlen, säger Alicja Wolk.

Samtidigt betonar forskarna att den nya studien inte ska ses som ett klartecken för att av hälsoskäl börja frossa i ett ohämmat chokladätande.

– Eftersom choklad är ett energitätt livsmedel och innehåller rätt mycket socker och mättat fett bör det ätas med måtta, säger Alicja Wolk.

Fakta Konsumtionen ökar

Ordet choklad kommer från xocolatl, sammansatt av aztekiskans xococ (bitter) och atl (vatten). Både mayaindianerna och aztekerna framställde chokladbönor från kakaoträdets frukter.

Till Europa kom choklad som dryck i början av 1500-talet. Det dröjde till mitten av 1800-talet innan den första chokladkakan framställdes.

Uppsalabon Carl von Linné gav kakaoträdet dess vetenskapliga namn, Theobroma cacao. Theobroma är grekiska och betyder "gudaspis". Linné ansåg att choklad hade hälsobringande effekter.

Konsumtionen av choklad har ökat under senare år. "Genomsnittssvensken" konsumerar sju kilo choklad per år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!