Bolandsgymnasiet vill starta ny grundskola

Bolandsgymnasiet vill starta en helt ny grundskola med estetisk profil i Nannaskolan till hösten. Satsningen är ett sätt att säkra återväxten på gymnasiets program, där konkurrensen om eleverna blir allt hårdare. 2016 kan eleverna vara 1500 färre än i dag.

8 januari 2010 20:58
I höst flyttar musikklasserna ut från Nannaskolan för att bli friskola i gamla lärarseminariet. Nu vill Bolandsgymnasiet starta en grundskola med estetisk profil i Nannaskolans lokaler.
- Grundskolan får ett brett estetiskt koncept. Det blir inte bara musik utan också andra estetiska ämnen, säger Reine Sjödin, rektor på Bolandsgymnasiet.

Att starta en estetisk grundskola är ett sätt att få fler elever vidare till Bolandsgymnasiet, som är en så kallad självstyrande kommunal skola. Det medger Reine Sjödin.
- Det är en stor möjlighet att bygga ett bättre rekryteringsunderlag, säger Reine Sjödin.

Bolandsgymnasiets estetiska program har under de senaste läsåren tappat många elever. Mellan 07/08 och 08/09 sjönk elevantalet i intaget till årskurs 1 med 45 elever jämfört med läsåret innan. Och konkurrensen om eleverna mellan Uppsalas gymnasieskolor lär inte bli mindre, spår Christer Öjdeby på utbildnings- och arbetsmarknadskontoret.
- Det utgår jag ifrån. Enligt vår prognos är det en allmän nedgång på elever och 2016 kommer botten vara nådd, med upp till 1500 elever färre än dagens omkring 8000, säger Christer Öjdeby.

I dag finns 24 gymnasieskolor i Uppsala. Några nya startar inte i år, enligt Christer Öjdeby.
- Däremot har vissa har fått klartecken att starta nya programinriktningar, säger Christer Öjdeby som också märkt att skolorna i högre grad lockar eleverna med fria datorer, mer lärartid eller som i Bolandsgymnasiets fall - satsar på tidig rekrytering.

Inledningsvis vill Bolandsgymnasiet sätta i gång grundskola för årskurs 6 och 7. Förutom musik räknar man med undervisning i bland annat dans, teater, hantverksteknik och bild och form, liknande de ämnen som finns på gymnasiet. Verksamheten är tänkt att i första hand hålla till på Nannaskolan, vars lokaler utsatts för många turer. Uppsala musikklasser, som nu lämnar skolan, kritiserade lokalerna för att inte passa för deras musikundervisning. Men Reine Sjödin ser inga sådana problem.
- Nannaskolan passar bra för vår verksamhet, som blir bredare än musikklassernas. Vi kan också använda en del lokaler på Bolandsgymnasiet som är anpassade för estetiska ämnen, säger Reine Sjödin.
Han räknar därför inte med att några lokaler kommer att behöva byggas om inför skolstarten.

Finns det tillräckligt med elever för två grundskolor med musikinriktning i Uppsala?
- Det vet vi inte, vi får se vad det är för intresse. Vi räknar med att de flesta av dagens elever i musikklasserna på Nannaskolan flyttar med till gamla seminariet, men vi har ju ett annat koncept, säger Reine Sjödin.
Om planerna blir verklighet blir Bolandsgymnasiet den första kommunala gymnasieskolan i Uppsala att starta grundskola.
- Många friskolor har gjort så här. Jag tror att det är en bra idé att bygga grunden tidigare, tror Reine Sjödin.

Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor ger, med reservation för att inga beslut är tagna, tummen upp åt förslaget. Kommunen vill hålla bredden uppe för vad den kommunala skolan kan erbjuda.
- Vi tyckte att det är en jättebra idé som vi stödjer helhjärtat. Det blir en helt ny grundskola i Uppsala kommun och den första med estetisk inriktning, säger Rigmor Stenmark (C), ordförande i nämnden.

Inom en månad räknar man med att kunna fatta beslut i frågan, så de tilltänkta eleverna har god tid att förbereda sig inför skolstarten i höst. Rigmor Stenmark ser en stor chans till att den nya skolan blir verklighet.
- Det verkar positivt, men ingenting är klart innan beslutet är taget, säger hon.
Debatten om Uppsalas musikklasser har pågått länge. År 2004 beslutade politikerna att Nannaskolan skulle bli Uppsala musikklassers hemvist, som först renoverades.
Hösten 2008 skulle flyttlasset gå. Men i början av året krävde musikklasserna att få stanna i Balder. Det främsta skälet var att akustiken i musiksalarna på Nannaskolan var för dålig.
Sedan hösten 2008 går de därför kvar på Balderskolan och använder ungefär en tredjedel av Nannaskolan. Hösten 2010 flyttar musikklasserna till gamla lärarseminariet i Stiftelsen Uppsala musikklassers regi. Samtidigt kan en ny kommunal grundskola startas på Nannaskolan.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!