Bliss-språket behöver flera tecken

Ekolsnäs i Vårdsätra är under drygt fyra dagar samlingspunkt för en internationell grupp pedagoger och användare av Bliss-språket.

26 mars 2015 14:40

– Bliss är ett grafiskt skriftspråk där varje tecken har en unik betydelse som kan varieras också grammatiskt med olika tillägg och kombineras med andra tecken. Men för att Bliss ska kunna användas internationellt måste de ord som tecknen symboliserar ha samma innebörd överallt, förklarar Margareta Jennische, logoped som kom i kontakt med Bliss-språket i mitten av 1970-talet.

Seminariet arrangeras av Blissymbolics Communication International. Internationella seminarier anordnas vartannat år, och ett av uppdragen då är att utvidga teckenförrådet som nu består av omkring 5 500 tecken.– Bliss ska kunna användas också i för att diskutera politik, teknik och andra samhällsfrågor, och deltagarna kommer hit med önskemål, och öppenhet för diskussioner om tecken och betydelser, säger Margareta Jennische.

Skapare av det grafiska språket var Charles Bliss, kemist som under en period levde i Kina. Han inspirerades av kinesiskans skriftspråk, men det språk han konstruerade med början på 1940-talet är gjort för att kunna förstås och användas universellt. Deltagarna i Ekolsnäs kommer från de nordiska länderna, Island, Ryssland, Belgien, Irland, Storbritannien och Österrike.

Vid SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, har en databaserad ordbok utvecklats, Blissonline, där ord översätts till Bliss, och också till ett antal olika språk. Under de senaste två månaderna har drygt 3200 personer från 69 olika länder loggat in på Blissonline.se:– Den tekniska utvecklingen, inte bara Blissonline, utan också ögonstyrda datorskärmar gör Bliss tillgängligt för allt fler, säger Margareta Jennische.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!