Biskopar vigs i Uppsala

I Uppsala domkyrka vigdes på söndagen två nya biskopar under närvaro av kungaparet.

6 september 2015 11:23

Biskopsvigningen startade klockan 11 och strax före klockan 12 hade de nya biskoparna avlagt sina biskopslöften. Omedelbart därefter läste ärkebiskop Antje Jackelén vigningsbönen och biskoparna fick sedan stående ovationer med applåder och jubel i kyrkan, rapporterar UNT:s reporter Emma Williams, på plats i Domkyrkan.

Stiftsadjunkt Mikael Mogren vigs till biskop för Västerås stift och domprost Johan Dalman vigs till biskop för Strängnäs stift. Båda har tidigare studerat, bott och arbetat i Uppsala.

I sitt vigningstal refererade till flyktingkrisen och den treårige pojken som spolades upp på stranden i Turkiet. Stora delar av talet handlade om flyktingkrisen. Ceremonin inleddes med att de blivande biskoparna i procession tågde in genom Domkyrkan med ärkebiskopen sist. Avgående biskopen Hans-Erik Nordin höll i den inledande bönen.

Ceremonin i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskopen Antje Jackelén i närvaro av kungaparet, utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar. Mikael Mogren är född 1969 och efterträder Thomas Söderberg. Mikael Mogren disputerade i teologi vid Uppsala universitet 2004 och har även varit församlingspräst i Uppsala. Johan Dalman är född 1960 och efterträder Hans-Erik Nordin. Johan Dalman prästvigdes för Uppsala stift 1990, året efter sin disputation. Hans hade sin första prästtjänst i Enköping.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!