Barnskyddsteamet är specialiserat på att ta hand om barn som misstänks fara illa till exempel genom våld eller sexuella övergrepp. Teamet har tidigare drivits i projektform men hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade under måndagen att permanent teamet.

– Det finns frågetecken kring barnskyddsteamet som behöver rätas ut, tycker landstingsrådet Lina Nordquist (FP). Det handlar bland annat hur teamets samarbete med Barnahus fungerar och vilken roll det ska ha.

På senare tid har teamet hamnat i blåsväder kring frågan om skakvåld mot spädbarn. Företrädare för barnskyddsteamet har haft uppfattningen att specifika skall- och nackskador hos barn kan tyda på att de utsatts för våld. Andra har framhållit att skadorna ibland kan ha andra orsaker, exempelvis sjukdomar.