Bantning ökar risk för gallsten

Snabb viktnedgång med hjälp av extremt kalorifattiga så kallad VLCD-produkter flerfaldigar risken för att drabbas av svåra gallstensbesvär.

8 juli 2013 07:01

Det visar forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet i en studie som publiceras i International Journal of Obesity. Studien omfattar 6640 kvinnor och män som genomgått något av det svenska företaget Itrims viktminskningsprogram.
– Det här är första gången som en utvärdering har gjorts av ett kommersiellt viktminskningsprogram ur säkerhetssynpunkt, säger forskaren Johan Sundström vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Alla deltagarna i studien genomgick en tre månader lång period för att gå ner i vikt följt av nio månader med att öva in nya vanor för att göra viktnedgången bestående. Hälften inledde programmet med en mycket kalorifattig diet, VLCD, hälften med en inte fullt så kalorifattig diet, LCD.

Under året som programmet pågick fick 62 av deltagarna vård på sjukhus på grund av gallstensanfall och av dem genomgick 38 en gallstensoperation. Mer än tre fjärdedelar av gallstensanfallen inträffade i VLCD-gruppen.
Risken för gallsten kopplad till VLCD-dieten var ökade lika mycket för dem som redan tidigare haft gallstensanfall som för dem som aldrig hade haft det.
– Så det är inte troligt att det skulle hjälpa att avråda dem som tidigare haft gallsten från VLCD, säger Johan Sundström.

Johan Sundström tycker att den mer än trefaldigade risken för gallsten i VLCD-gruppen bör vägas mot den gynnsamma effekten på vikten. Efter ett år hade deltagarna i VLCD-gruppen minskat med i genomsnitt drygt elva kilo i vikt, tre kilo mer än deltagarna i LCD-gruppen.
– Risken för gallsten bör också vägas mot skyddande effekter av viktnedgång mot andra sjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar. Den skyddseffekten är okänd hos kommersiella viktminskningsprogram, men vi håller på med sådan forskning nu, säger han.

Flera mindre studier visade redan under 1980- och 1990-talet samband mellan snabb viktnedgång, VLCD och till och med ännu större risk för gallsten.
På den tiden innehåll VLCD-dieten bara cirka ett gram fett per dag, men sedan dess har fettandelen i dessa produkter höjts. Både ett extremt litet och ett extremt högt fettintag har kopplats till ökad risk för att det ska bildas gallstenar i gallblåsan.
– Det är möjligt att en ännu högre fetthalt i VLCD-dieten skulle minska gallstensrisken ytterligare, säger Johan Sundström.

Johan Sundström och flera av de övriga forskarna bakom studien är medlemmar av Itrims vetenskapliga råd.

FAKTA:

VLCD
VLCD är engelsk förkortning för ”mycket låg kalori-diet”. För att kallas för VLCD får måltidsprodukter för viktnedgång inte tillföra kroppen mer energi än högst 800 kilokalorier per dag. I Sverige måste VLCD-produkter vara godkända av Livsmedelsverket. En vuxen persons energibehov för att hålla vikten konstant är cirka 2 000 till 2 500 kilokalorier per dag

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross