Avföring i parker ökar på sommaren

Flera av Uppsalas parker har sanerats under sommaren. Men med fler mobila toaletter på utsatta områden minskar den mänskliga avföringen.

15 juli 2015 10:21

Under sommaren har personal och besökare i parker funnit människobajs i buskar och gräs i större utsträckning än tidigare. Upptäckterna har tvingat kommunen att sanera områden och bland annat använda sig av företaget Relitas tjänster. De områden som har sanerats är Mikaelsparken, Vasaparken, Observatorieparken och vid St. Pers kyrka på Kvarntorget.

UNT har tidigare rapporterat om förekomsten av avföring i Vasaparken och om att skyltar med rasistisk text satts upp i Eriksberg efter att klagomål om att en lekplats och skogsdunge använts för toalettbehov.

LÄS MER: Avföring hittad i parker

LÄS MER: Rasistiska skyltar vid lekplats

Saneringar inte är något som görs regelbundet, utan att den utökade förekomsten av träck är ett nytt fenomen, berättar Roger Lindström, driftchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

– För att hitta ett nolläge igen beslöt vi att genomföra sanering och komplettera med tillfälliga toaletter, säger Roger Lindström.

Han menar att toaletterna är en akut åtgärd som fungerar för att det ska vara trevligt att besöka Uppsalas parker. Även om det är för tidigt att utröna hur länge de ska vara kvar, är tanken att de främst ska finnas där under sommaren.

– Temporära lösningar kostar extra, därför vill vi ha bra ordinarie lösningar. Det är inga jättepengar i sig, värdet att kunna använda parkerna är mycket större. Men Uppsala är annars väl försörjt med toaletter, eventuellt kan vi komplettera med bättre information om dem.

Kjell Ove Jansson är tekniker och utredare på Uppsala kommun och tar emot många av de klagomål som kommer in. Han förklarar att förekomsten av avföring är problematisk då det ofta sker i en stor omfattning och samtidigt ganska centralt. Men fler toaletterna vid de utsatta områdena har gett ett bra resultat.

– Vi ser att det blir mycket mindre avföring, samt papper och kläder i buskage. Kläder har annars varit ett problem, vid Engelska parken hade vi en vattentoalett som det blev stort stopp i. När ledningarna grävdes upp var det fullt av tygtrasor, berättar Kjell Ove Jansson.

Vid undersökningar på parkeringar och parker har personal också hittat övergivna bilar och husvagnar som använts som toaletter. Det påminner om en situation som inträffade för några månader sedan i Uppsala, minns Kjell Ove Jansson.

– Då fick vi sanera Boktryckarparken i Slavsta och Fålhagsparken från ohyggliga mängder sopor och mänsklig avföring, säger Kjell-Ove Jansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!