Årike Fyris framröstat som svensk pärla

Uppsalas naturområde Årike Fyris har blivit framröstat som en av Sveriges vackraste pärlor.

1 juli 2015 14:26

UNT kunde under torsdagen (8/7) meddela att Uppsala kommun kommer ge naturområdet Kronparken status som naturreservat. Jan Wärnbäck, ordförande i Upplands Ornitologiska förening och verksam inom Världsnaturfonden, hoppas att Årike Fyris står näst på tur. I strålande högsommarvärme besöker vi naturområdet, som ligger bara några kilometer söder om centrala Uppsala. En stig avskiljer de lummiga träden vid Fyrisån från åkrarna som sträcker sig bort mot Sävjavägen. En bit bort står kor och idisslar lojt i värmen. Jan Wärnbäck pekar på en fågel som sitter på en staketstolpe.

– Det där är en Gulärla, den liknar Sädesärlan, men är gul på bröstet.

Det har länge pågått en debatt kring huruvida Årike Fyris ska bli ett naturreservat eller inte. Jan Wärnbäck har tidigare i UNT pekat ut markägaren Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som den stora bromsklossen i frågan. SLU har besvarat kritiken och sagt att de inte är emot planerna - något Jan Wärnbäck beskriver som olycklig ambivalens.

– SLU säger en sak men gör något annat. Universitetet agerar utifrån ett markägarperspektiv, när de borde agera som samhällsaktör. Speciellt eftersom det säger sig stå för gröna värden och hållbarhet.

Nu hoppas han att utmärkelsen i Världsnaturfondens sommarkampanj ”Svenska pärlor” kan påverka situationen. Under våren och sommaren har allmänheten fått rösta fram extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige, ett för varje län. Vinnaren i Upplands län blev Årike Fyris, som med sina blötlagda betesområden är en viktig plats för häckande och rastande fåglar.

– Utmärkelsen gör det tydlig att det finns ett vurmande för naturen här. Det kan förhoppningsvis förändra SLUs attityd.

Jan Wärnbäck menar att det är området som helhet som är värdefullt. Med sin varierade natur och närhet till Uppsala, är det i hans mening ganska självklart att inrätta området som naturreservat.

– Men nu har SLU grävt flera diken, det dränerar marken och gör den torr.

Vi har gått vidare till den sädesåker som finns belägen vid Kungsängens gård i utkanten av området. Bredvid har ett nytt dike grävts, vilket Jan Wärnbäck är orolig ska minska möjligheten för många djur- och växtarter att leva där.

– SLU har tidigare sagt att de inte är stadsnära markodlare, men nu finns det odlingsmark här. Universitetet gör det lätt för sig när de istället borde fundera på hur marken kan utvecklas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ida Forsgren