Anmäler Transportstyrelsen för ocker

Håkan Lohrenz betalade 8 kronor i trängselskatt en dag för sent. Det resulterade i en straffavgift på 500 kronor. Nu anmäler han Transportstyrelsen för ocker och bedrägeri.

18 september 2014 08:28

I juni reste Uppsalabon Håkan Lohrenz genom Göteborg under sin semester. Han fick några veckor senare ett inbetalningskort på posten, en trängselskatt på åtta kronor skulle vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 1 september.

Men efter strul med sin internetbank, blev räkningen liggande några dagar. Den 1 september genomförde Håkan Lohrenz betalningen och ringde till Transportstyrelsen för att underrätta dem om att de åtta kronorna var på väg.

– Handläggaren var trevlig men maktlös. Två dagar senare fick jag en räkning med en tilläggsavgift på 500 kronor. Det första jag tänkte var ocker och bedrägeri, säger Håkan Lohrenz.

Han menar att det var ett misstag av honom att inte betala tidigare, men tycker att beloppet är orimligt.

– Först tänkte jag betala och glömma, men sen började fundera och tänkte att det här borde uppmärksammas på något sätt. Jag tycker att tilläggsavgiften måste stå i relation till det ursprungliga beloppet. Det måste ju vara många andra som också upplever den här tilläggsavgiften som orimlig, säger Håkan Lohrenz.

Nu har han polisanmält Transportstyrelsen för bedrägeri och ocker. Att anmälan kommer att få något direkt utfall är dock tveksamt.

– Det är antagligen inte ett ärende som vi kommer att utreda. Men en förundersökningsledare kommer titta på anmälan och sedan meddelas anmälaren om huruvida det blir en utredning eller ej. Spontant skulle jag säga att det inte låter som en polisiär fråga, säger Christer Nordström, Uppsalapolisens presstalesman.

Transportstyrelsen menar att de varken kan bestämma tilläggsavgiftens storlek eller när den ska utkrävas.

– Tilläggsavgiften är den samma i både Stockholm och Göteborg. Eftersom det här handlar om en skatt så utgår samma straffavgift oavsett belopp och den är fastställd enligt lag, säger Mikael Andersson som är pressansvarig på Transportstyrelsen.

Han menar att det är många som hört av sig till Transportstyrelsen för att påpeka att tilläggsavgiften är oproportionerlig. 2011 tillsatte regeringen en utredning av frågor gällande trängselskatt, där även tilläggsavgiften togs upp. I samband med utredningsarbetet presenterades ett förslag om att inrätta ett mellansteg med en påminnelseavgift på 100 kronor – först därefter skulle man ta ut en tilläggsavgift på 500 kronor.

– Transportstyrelsen var remissinstans i utredningen och vi styrkte förslaget eftersom vi också uppfattat tilläggsavgiften som orimlig. Utredningen presenterades för regeringen 2013, men sedan dess har ingenting hänt, säger Mikael Andersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Axelsson