Ambulans körs på fossilfritt bränsle

I vår inleder landstinget i Uppsala län ett test med att köra ambulanser på fossilbränslefritt drivmedel.

Det står klart sedan Robert Damberg (MP), ordförande i fastighets- och servicenämnden, besvarat Johan Örjes (C) interpellation i frågan.

9 februari 1916 14:02

Johan Örjes skriver i sin interpellation att landstinget har som ambition att vara fosillbränslefritt till år 2020. Han konstaterar att Gamla Uppsalabuss (GUB) visat att det går väldigt bra att köra på så kallad HVO (Hyrdogenated Vegetable Oil) i vanliga dieselmotorer.

Detta visar, enligt Örjes, att de praktiska hinder som tidigare funnits för fossilbränslefria ambulanser nu är undanröjda. Johan Örjes frågar därför Robert Damberg när länets ambulanser kommer att vara fossilbränslefria.

Robert Damberg svarar att en dialog nu i vinter har inletts mellan ambulanssjukvården och GUB, ett samarbete som går ut på att en dagambulans och ambulanssjukvårdens civila bil tillåts tanka HVO vid stadsbussarnas depå i Uppsala. Under hösten ska detta projekt med två fordon utvärderas. Om projektet faller väl ut kan övriga ambulanser börja köras på HVO, skriver Robert Damberg.

Något exakt datum när alla länets ambulanser kan köras på fossilfria diesel kan alltså Robert Damberg inte svara på, men han försäkrar att arbetet med att komma dithän pågår.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!