Äldreföretag får straffavgifter av kommunen

Vårdföretaget Kosmo har under december fått straffavgifter på cirka 27 000 kronor per dag. Orsaken är att kommunen upptäckt nya brister och Kosmos framtid i Uppsala står nu på spel.

21 januari 2015 12:55

Kosmo, som driver fem äldreboenden i Uppsala, har flera gånger fått kritik av kommunen och tvingades under 2010 att återbetala en miljon på grund av dålig vård.

Sedan mitten av december i fjol har företaget drabbats av nya straffavgifter. Hur stor summan blir är ännu oklart men det handlar om ungefär 27 000 kronor per dag tills påstådda fel rättats till.

Här är några av de brister kommunen hittat vid tre av Kosmos äldreboenden:

* Västergården. Ledning och styrning saknas. Klagomål från anhöriga och boende leder ingenstans. Låg bemanning. Orosanmälningar av allvarlig karaktär.

* Linné: Patientsäkerheten bedöms vara satt ur spel.Signaler om brister både från biståndshandläggare och anhöriga. Personalen hinner inte med sitt arbete.

* Bernadotte. Personalgruppen har bristande utbildning. Dock uppger 92 procent att man är nöjd med vården på Bernadotte.

– Vi ser allvarligt på att Kosmo inte fullföljt vad man utlovat i avtalen, säger Carina Kumlin på äldreförvaltningen.

På grund av avtalsbrotten utgår en straffavgift sedan den 14 december tills bristerna åtgärdats. Bland annat kräver kommunen utökad bemanning.

Kosmo skriver till kommunen att man anser sig ha uppfyllt kvalitetskraven. Av "goodwillskäl" accepterar dock Kosmo straffavgifterna, men bara för en period av några decemberdagar och företaget "förutsätter att frågan om vite aldrig mer ska bli aktuell".

Straffavgiften uppgår till 10 procent av den totala ersättning som kommunen betalar Kosmo för de tre kritiserade boendena. Kommunen har ännu avgjort hur länge man anser att den ska utgå.

Annika Ågren, operativ chef för Kosmo i Uppsala, uppger att avvikelserna utifrån kommunens avtal är åtgärdade.

Hur kommer det sig att UNT skrivit så många gånger om brister vid just Kosmo?

– Journalisterna tittar mer på Kosmo, säger Annika Ågren.

Så kvaliteten är inte sämre hos er än vid andra boenden?

– Nej, absolut inte.

En ljusglimt är Kosmos äldreboende Karl-Johansgården, som tidigare fått kritik. Där har det enligt kommunen genomförts stora förbättringar.

Kosmos kontrakt med kommunen för de fem äldreboenden man driver i Uppsala går ut under 2015 och 2016. Inom kort ska politikerna avgöra om det blir en ny upphandling eller om kommunen ska ta över äldreboendena och driva dem i egen regi.

– Det är en fråga vi kommer att diskutera den närmaste tiden, säger kommunalrådet Marlene Burwick (S).

<p>Fakta Flera klagomål under åren</p>

2009 Kosmo lämnar lägsta pris vid upphandling och startar fem äldreboenden i Uppsala; Linné, Bernadotte, Ferlin, Västergården och Karl-Johansgården. Efter ett par månader kommer signaler om brister.

2010 På ett äldreboende blir en naken kvinna bortglömd i en lift i två timmar. En grupp sjuksköterskor inlämnar en lista med 20 klagomål. Kosmo får återbetala en miljon kronor till kommunen för avtalsbrott.

2011 Kommunen konstaterar låg bemanning på Karl-Johansgården.

2014Kommunen gör oanmälda besök på Västergården efter flera avvikelserapporter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters