Vattnet dränker hennes tomt

Mer än 100 000 liter vatten pumpas flödar ut på Anna Lussmanns tomt varje dygn. Vattnet måste bort innan vintern, men hon känner att kommunen inte vill hjälpa till.

22 oktober 2014 16:30

Flytten till Upplanda i Örbyhus blev inte som Anna Lussmann hade tänkt sig. Det började med att hon skulle dränera tomten, eftersom det inte gjorts på mer än 30 år. Under grävningen började det forsa vatten ut från kommunens avloppsschakt. Detta trots att det var i torra juni.

Anders Matsson, entreprenören som Anna hyrt in, har aldrig sett något liknande under sina sju yrkesverksamma år. Först trodde han att en ledning hade kapats. Men när kommunens jourbil anlände sade man att det inte var något konstigt, att det var på grund av det höga vattentrycket och att vatten rör sig på det viset.

Anna Lussman litade på kommunens utlåtande och slutförde dräneringen enligt planen. Det gick bra ett tag, men när det sedan började regna för sex-sju veckor sedan blev det ett sådant tryck att pumpen inte hann med. Anna skaffade en större pump, men inte heller det hjälpte.

– Jag kan fylla en tioliters hink på åtta sekunder. Det blir 108 000 liter vatten per dygn. Pumpen jobbar konstant men hinner ändå inte forsla bort allt. En dränering till ett vanligt hus är inte tänkt att hantera sådana mängder, säger Anna Lussmann.

Hon kontaktade kommunen igen, men fick återigen veta att det var hennes eget problem att lösa.

– Henrik Wadström, som jag först kontaktade, föreslog skämtsamt att jag kunde flytta. Senare kontaktade jag hans chef, Jørgen Johnsen, som kom hit för att inspektera. Han föreslog att jag skulle köpa en kraftigare pump och gräva ner en markslang för att leda vattnet bort till ett dike.

Inget av alternativen innebär en möjlighet för Anna Lussmann.

– Det här huset är osäljbart just nu. Dessutom vill jag inte ge upp och flytta.

Att köpa en kraftigare pump har hon inte ekonomin för. Det är inte heller säkert att hon får tillstånd att leda ut vattnet på någon annans fastighet.

Kommunens va-chef Jørgen Johnsen minns inspektionen för ungefär två veckor sedan och säger:

– Fastighetsägaren visade oss sin nya dränering, eller i alla fall brunnen till den nya dräneringen.

Han säger att grundproblemet, höga grundvattennivåer i Upplandaområdet, är välkänt sedan tidigare. Ett problem som dessutom kan förvärras på vårarna, innan växtligheten tar fart och likaså på höstarna när träd och buskar inte längre tar åt sig lika mycket vatten.

– De höga grundvattennivåerna märker vi också när vi gräver där, säger han.

Anna Lussmann hänvisar också till annat pågående grävarbete i Upplanda, som skulle tyda på att kommunen hjälper andra men inte henne. Men det stämmer inte säger va-chefen:

– Där är det spill- och dagvattenledningar som är trasiga och där gräver vi nu för att täta så att det ska läcka in mindre grundvatten, säger Jørgen Johnsen.

Han säger vidare att han sökt, men hittills inte lyckats få kontakt med den entreprenör som gjort grävjobbet hos Anna Lussmann, för att få mer information. Jørgen Johnsen stänger heller inte dörren för fortsatt dialog med fastighetsägaren, även om kommunen inte sitter inne med eller ansvarar för lösningen.

– Det är fastighetens vatten, men vi är öppna för fortsatt diskussion.

En lösning på kort sikt kan enligt Jørgen Johnsen vara att leda ut vattnet i vägdiket och inte på tomten, eftersom det sistnämnda bara innebär att vattnet filtrerar tillbaka i en rundgång. Men då behöver hon alltså komma överens med grannfastigheter.

– Det måste till en långsiktig lösning, säger Jørgen Johnsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!