Start för Fairtradeutbildning

Lördagens inspirationsdag i Tierps kommunhus är inledningen på en utbildning av Fairtradeambassadörer.

25 april 2014 11:43

Dagen är även ett led i arbetet med att göra kommunen till en Fairtrade City.

Ambassadörerna ska bidra till att öka kunskap om vad rättvis handel innebär och hur enskilda konsumenter kan bidra till förändringar genom sina val av varor. Ambassadörsutbildningen arrangeras av styrgruppen Tierp Fairtrade City i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan.

– Med utbildningen blir det fler som kan verka för att situationen förbättras för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Det säger Jenny Lundström (MP) som ingår i styrgruppen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Badner