Smittsam sjukdom drabbar biodlare

Den smittsamma sjukdomen amerikansk yngelröta härjar åter igen bland landets biodlare. Tierps två bitillsynsmänn har i uppdrag av jordbruksverket att förhindra och kontrollera spridningen.

22 juli 2015 09:56

På en av många grusvägar i Smedsbo i Tierp bor Östen Dahlberg. Unt möter upp honom tillsammans med Björn Aronson – båda är de biodlare och så kallade bitillsynsmänn i Tierp kommun. Som bitillsynsman har man i uppdrag av jordbruksverket att bevaka och kontrollera kommunens bisvärmar för att förebygga smittsamma sjukdomar som amerikansk yngelröta. Den sistnämnda har uppmärksammas i flera områden och länsstyrelsen i Uppsala län uppmanar nu allmänheten att kontakta respektive bitillsynsman om de skulle se en svärm med honungsbin.

– Vårt uppdrag är sedan att kontrollera så att bisamhällena inte drabbats av sjukdomen. Den sprider sig väldigt snabbt och gör så att hela samhällen måste avlivas, säger Björn Aronson.

För tre år sedan spreds sjukdomen i Enköping – just nu har den upptäcks på flera ställen på Gotland. Och eventuell spridning till Tierps kommun skulle vara förödande för de 30-tal biodlare som är verksamma inom kommunen.

– Vi har varit förskonade och det är lugnt så länge. Men det är viktigt att de som har bisamhällen hör av sig så att vi snabbt kan agera. Har vi en bra bild över de olika samhällena i Tierp så kan vi snabbt begränsa en eventuell spridning, menar Björn Aronson.

Björn är själv ägare av Murarbiets Honung AB och menar att det under en sommar som denna extra viktigt att skydda bina från sjukdomar.

– Eftersom det har varit så dåligt väder räknar jag med att få fram ungefär en tredjedel honung jämfört med förra året. Jag har till och med fått sålt honung till en annan biodlare – men hon hade fått besök av en björn som plundrat samhället på honung, säger Björn Aronson.

Amerikansk yngelröta orsakas av en stavformig, sporbildande bakterie med namnet Paenibacillus larvae. Sporerna är osedvanligt motståndskraftiga mot all yttre påverkan, såsom uttorkning, värme, kyla och diverse kemikalier. Sporer som isolerats från infekterat kakmaterial har visat sig kunna vara livsdugliga efter många decennier. Sjukdomen är alltså väldigt svår att upptäcka och sprids lätt mellan olika bisamhällen. Om en biodlare inom kommunen är i färd att köpa en bisvärm från en annan kommun så måste bina inspekteras av bitillsynsmännen.

Björn Aronson som säljer honung i en större skala har hand om ungefär 50 samhällen – vilket motsvarar ungefär en miljon bin. Östen Dahlberg är nybörjare i sammanhanget och har fem samhällen på sin gård i Smedsbo. Men det krävs att man gör sin läxa – det är mycket att hålla reda på.

Som biodlare gäller det nämligen att ha stenkoll på sina samhällen. Drottningen lever i ungefär tre till fyra år och lägger 2 000 ägg om dagen. När en ny drottning kläcks så tar den gamla drottningen med sig halva samhället och flyger iväg. För att utöka sin honungsproduktion gäller det att tajma flytten och placera om drottningen på egen hand.

– Det är svårare än man tror. En liten utmaning är det allt, säger Östen Dahlberg.

Men det är också det som är charmen. Allt fler tycks intressera sig för det här med biodling, menar Östen och Björn.

– Därför är det viktigt att man utbildar sig och läser på mycket. Man kan skada bisamhället om man inte gör rätt från början och är man inte noga så kan man även ställa till det för andra lokala biodlare, säger Östen Dahlberg.

Blir inte grannarna oroliga när man planerar att bli biodlare?

– Så har det inte varit här ute i alla fall. Men många blandar ihop bin med getingar. Bin sköter sitt och är inte alls lika aggressiva. De är också bara intresserade av nektar – inte läsk eller bullar, säger Östen Dahlberg.

Amerikansk yngelröta

Drabbas du av en bisvärm i din bostad eller något annat utrymme bör du kontakta bitillsynsmannen i ditt område. Bitillsynsmannen ska bedöma om infångning av bina ingår i hans uppdrag att förhindra spridning av amerikansk yngelröta. Risken för smitta ökar om något bisamhälle, inom ett avstånd av 3 km, smittats av amerikansk yngelröta under nuvarande eller föregående år.

Förekomsten av amerikansk yngelröta har minskat drastiskt under andra halvan av 1900-talet i Sverige, tack vare det stränga bekämpningsprogrammet. Under senare år har det dock skett en ökning igen, främst i sydligaste Sverige.

Källa: Jordbruksverket och länsstyrelsen i Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!