Risk att ögonmottagningen stänger

Det finns en risk för att ögonmottagningen vid Tierps vårdcentral stänger vid årsskiftet. Bakgrunden är vårdvalsreformen som begränsar Primärvårdens möjligheter att investera.

19 augusti 2014 13:41

Enligt landstingets handlingsplan för perioden 2014-2018 ska vårdvalsreformen utvecklas inom specialistvården, till exempel inom ögonsjukvården. Primärvården måste vara konkurrensneutral enligt lagen om vårdval (LOV) och den kan därför inte ta på sig några kostnader för en ny utrustning i Tierp. Det kan leda till en stängning av mottagningen.

Antalet besök vid ögonmottagningen i Tierp har de senaste åren legat på över 2 000 per år. En stängning skulle beröra omkring 1 000 patienter i Tierp och Älvkarleby. Många vårdas för glaukom (grön starr) eller försämring av synen till följd av diabetes.

– Om vi stänger måste patienterna söka vård vid Akademiska eller hitta någon privatpraktiserande ögonläkare, säger Curt Ekström, konsultläkare vid mottagningen i Tierp.

Ögonsköterskan Inger Fällman har arbetat där sedan 1987.

– Det är ovisst. Det lutar åt att mottagningen inte får några pengar. Vad händer då med patienterna, undrar man. Många är äldre som inte vill resa ända till Uppsala, säger hon.

Ögonmottagningen i Tierp startade 1978 och har bekostats av primärvården. Från 1996 har konsultläkartjänsten dock betalats av Akademiska sjukhuset. Två dagar i veckan kommer konsultläkaren Curt Ekström till Tierp. Personalen i övrigt är anställd av Tierps vårdcentral.

När det blev känt att Primärvården inte åtog sig att investera i en ny utrustning skrev Curt Ekström ett brev till landstingsdirektören Eva Ljung och ville ha ett klarläggande om vilken del av landstinget som är beredd att finansiera en ögonmottagning i Tierp.

– Det blir besvärligt när Primärvården inte vill betala. Och jag tror inte att Akademiska går in och gör det. Mottagningen behöver en ny digital kamera för fotografering av ögonbottnar. Den nuvarande är analog och omodern. En ny kamera kostar några hundra tusen kronor, säger Curt Ekström.

Eva Ljung svarade att ögonbottenfotografering inte är en del av verksamheten inom lagen om vårdval, utan är en del av Akademiska sjukhusets verksamhet och det innebär att ”primärvården inte ska betala för ny utrustning”.

Primärvårdsdirektören Per Elowsson bekräftar detta.

– Vi har inget emot att det finns en ögonmottagning i Tierp, men det är inte primärvårdens ansvar. Den måste helt och hållet skötas av Akademiska sjukhusets i så fall, säger han.

Och om Akademiska sjukhuset inte vill bekosta den är frågan hur sjukhuset hanterar 2 000 nya besök per år.

Bollen kan till sist hamna hos politikerna i landstingets produktionsstyrelse. Oppositionen har en kritisk syn på vårdvalsreformen och ser risken för en stängning i Tierp som en bekräftelse på sina farhågor.

– Det har skapats ett vårdvalssystem där primärvården inte får göra någonting utöver det som privata vårdgivare gör. En stängning i Tierp skulle slå väldigt hårt mot resurssvaga patienter. Det är en effekt av privatiseringsivern. Vad är egentligen konkurrensneutralt? Att nyetableringar bara görs där de välbeställda bor runt Uppsala? Vi har inte sett en enda nyetablering i Tierp. Östhammar eller Heby, säger landstingsrådet i opposition Börje Wennberg (S).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Gunnarsson/ Julia Löndal Jonsson