Riktlinjer för salamanderdammar

8 juli 2015 12:16

Länsstyrelsen och Karlholms Utveckling KB är överens om hur vattensalamandrarna ska skyddas i nya dammar. De sällsynta groddjurens tillvaro uppmärksammades efter att en ursprungsdamm torrlagts i anslutning till arbetet med blivande Karlholms strand. I ett färskt beslut anger länsstyrelsen hur de nya dammarna ska utformas. Bland annat ska vegetation från ursprungsdammen flyttas, tillgången till solljus ska säkras genom röjning och det ska finnas stenar och annat för djuren att söka skydd under.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!