Politikerna synade Karlholms strand

Samhällbyggnadsutskottet i Tierp har besökt Karlholms strand och inspekterat den jättelika omvandlingen av det gamla Karlit-området.

18 juni 2014 13:33

– Det här är ett gigantiskt projekt som kräver sin man. Det är enormt mycket som har åstadkommits på bara ett år, sade utskottets ordförande Göran Carlsson (S).

Fastighetsägaren och projektets primus motor Anders Högberg hade flugit in från Luxemburg, där han är skriven, för att inte missa tillfället att beskriva sitt projekt för kommunfolket. Han var i sitt esse. Han traskade runt med politikergruppen och pekade och berättade, bland annat om att han väntar på ett miljötillstånd från länsstyrelsen för att kunna början röja i Lillåns åfåra strax utanför området. I leden hördes gillande omdömen om Högberg som ”superentreprenören”. I gruppen fanns också kommunala tjänstemän, däribland chefen för kommunservice Per Jonsson och kommunarkitekten Lisa Björk. Där fanns också Peter Bergström, miljökonsult och Högbergs högra hand och den som har det dagliga ansvaret på plats. Han kunde beskriva den pågående flytten av deponin några hundra meter in från vattenlinjen.

Vänsterpartiets Urban Blomster jobbade en gång i tiden på Karlit och han återvände nu till en rensad och förvandlad industrifastighet.

– Projektet är väldigt stort. Det är spännande och intressant. Det är roligt att Högberg visar en sådan optimism. Frågan är bara hur han ska få fram pengarna, sade Blomster och passade på att fråga Högberg om dagspriset på skrot. Högberg berättade att just nu fick dåligt betalt, men att 110 containrar med skrot har kört undan från området, att 40 000 liter olja har tagits om hand och att saneringen och omstruktureringen av området kostar 100 000 kronor om dagen.

Miljöpartiets Jenny Lundström såg med tillförsikt på projektet.

– Det finns potential i området. Dilemmat är miljön, men det är klart att det blir en förbättring om deponin tas om hand. De har ett bra provtagningsprogram och de anlitar en av de bästa miljökonsultföretagen för att göra provtagningarna, sade hon.

Mest imponerad var nog moderaten Per Davidsson:

– Det här visar på den idérikedom som är det enskilda entreprenörsskapets styrka, sade han.

Partikollegan Sven Lokander var något mer frågande.

– Jag undrar var kunderna ska komma ifrån. Är det stockholmare som ska flytta hit? Blir Karlholms strand en konkurrent till Hammarby sjöstad? Oavsett hur det går är det positivt med en uppsnyggning av området, sade han.

lars.gunnarsson@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Gunnarsson