På kurs för smartare ekonomi

Ekonomismart är en kurs i första hand vänder för unga vuxna och som ger råd och verktyg för en hållbar privatekonomi.

12 mars 2015 07:52

Under två dagar har projektet gästat Tierp, med utbildning för omkring 25 unga vuxna samt nio kommunanställda. De sistnämnda går kursen för att sprida kunskaperna vidare till skolelever och särskilt utsatta grupper.

Ekonomismart har sedan starten 2009 besökt omkring 130 kommuner. Projektet drivs i samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Folkuniversitetet som står för själva utbildningen. Kursen omfattar bland annat konsumenträtt, privatekonomi med budgetplanering, regler för sambo- och äktenskap, marknadsföring och reklampåverkan.

– Det viktigaste är att bli en mer kritisk konsument och unga vuxna i 18-30-årsåldern och arbetslösa är vår främsta målgrupp. Det säger Emelie Vennberg, en av utbildarna.

– Inte för att unga har sämre kunskaper, kunskapsbristen är generell. Men för att Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten sett att de är mer utsatta, säger hon.

Att det är ett hårt konsumenttryck på och tuff marknadsföring mot unga konsumenter förstärker gruppens utsatthet, som inte sällan leder till överskuldsättning.

– Det märks hos kronofogden. 7 av 10 i deras rullor är unga och arbetslösa, säger Emelie Vennberg.

För Tierps kommuns konsumentvägledare Jenny Ampiala och budget- och skuldrådgivare Bror Sandberg samt ytterligare några kommunanställda blir Ekonomismart ett stöd i fortsatt arbete.

– Vi får ytterligare metodutbildning och fortsätter vårt förebyggande arbete bland annat för skolungdomar. Vi besöker alla 9:or varje år och nu vill vi även ut i gymnasieskolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Badner