"Ögonmottagningen i Tierp ska vara kvar"

Ögonmottagningen i Tierp ska vara kvar. Det lovar landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD)

22 augusti 2014 10:33

– Landstinget är ägare till mottagningen och vi bestämmer själva i vilken form vi vill driva den. Exakt vilken förvaltning som ska åta sig nödvändiga investeringar den återstår att se, säger hon.

Utrustningen på ögonmottagningen vid Tierps vårdcentral är omodern. Både primärvårdsdirektören Per Elowsson och landstingsdirektören Eva Ljung har deklarerat att Primärvården inte åtar sig att investera i en ny utrustning, till exempel till en digital kamera för ögonbottenfotografering eller i ett nätverk för synfältsundersökningar. Anledningen är att Primärvården måste vara konkurrensneutral enligt lagen om vårdval (LOV). Och utan ny utrustning riskerar ögonmottagningen att stänga, det är den slutsats som både personalen och den politiska oppositionen, företrädd av oppositionsrådet Börje Wennberg (S), drar.

När Primärvården inte vill betala hamnar bollen hos den politiska majoriteten. Enligt landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD) drar personalen och oppositionen en felaktig slutsats.

– Mottagningen är inte hotad därför att en utsliten maskin måste bytas ut. Och det har ingenting med vårdvalet att göra. Att investera i ny utrusnting är inget avsteg från konkurrensneutralitet. Det blir politikerna i produktionsstyrelsen eller i hälso- och sjukvårdsstyrelsen som får bestämma om vilka investeringen som behöver göras. Jag lovar att mottagningen blir kvar, säger hon.

lars.gunnarsson@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Gunnarsson