Karlhom Strand riskerar att stängas

17 december 2014 15:14

Enligt länsstyrelsen finns det en risk för att miljöfarlig avfall har blivit exponerat i samband med saneringen av det före detta Karlitområdet, där Karlholm Utveckling KB planerar att bygga ett havsnära bostadsområde. Länsstyrelsen har begärt att få in 19 kompletteringar och det finns även en åtalsanmälan om miljöbrott. Hos bolaget är frustrationen påtaglig.

– Man får en puckel just när man gräver i en deponi. Men när avfallet väl är omhändertaget sjunker ju miljöpåverkan och stannar på en låg nivå, säger Peter Bergström, miljöansvarigt ombud för bolaget.

Ett schaktningsförbud har stoppat all verksamhet.

– Det är förödande. Inhyrda entreprenörer har av fått sluta, en anställd har gått hem och ytterligare två har varslats. Om vi inte får fortsätta arbeta nästa vecka stänger vi, säger projektets ägare Anders Högberg.

Senast den 6 februari ska bolaget inkomma med en slutrapport till länsstyrelsen om hanteringen av avfallet.

– Men hur ska vi kunna göra det om vi inte tillåts att arbeta klart, undrar Peter Bergström.

På fredag träffar han länsstyrelsen. Redan på torsdagen diskuterar Tierps kommun och länsstyrelsen vad som kan göras för att projektet ska kunna fortsätta.

– Jag vill ha en samverkan med länsstyrelsen, men möts av paragrafrytteri. Länsstyrelsen har haft deponin på sitt bord i 12 år. När någon äntligen tar hand om den och tar prover för miljoner och redovisar dem, då kommer länsstyrelsen och försöker döda projeketet genom att ständigt begära in nya papper, säger Anders Högberg, som har lagt ned över 20 miljoner kronor på saneringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Gunnarsson