Ja till myggbekämpning

Regeringen säger ja till myggbekämpning i det svårt drabbade området längs Nedre Dalälven.

17 april 2015 17:59

Tillståndet gäller spridning av medlet VectoBac G från helikopter under perioden maj till augusti. För de områden där den vitryggiga hackspetten häckar gäller tillståndet 15 juni–31 augusti. I beslutet framgår att Naturvårdsverket kommer att fastställa områdenas exakta avgränsning. I beslutet heter det också att bekämpningen får utföras vid högst fyra tillfällen per område.

Bakom ansökan står Nedab (Nedre Dalälvens Utvecklings AB), som i sin ansökan bland annat skrev "Mängden stickmyggor i området överstiger vad de flesta människor någonsin upplevt. Dessa återkommande stora till olidliga mängder stickmyggor har betydande negativa effekter på såväl boende, besökare som näringsliv."

Nedab skriver också att: "Upprepad exponering för översvämnings mygg kan leda till ångest och depression vilket medför att man kan befara avfolkning från högt exponerade orter."

Bekämpningsmedlet VectoBac G består av torkad och finfördelad kultur av bakterien Bti som, enligt Nedabs ansökan, har en mycket låg risk för negativa effekter på övrig djurliv..

Regeringen framhåller i sitt beslut "att metoden för bekämpning av stickmyggor genom spridning av Bti inte är en långsiktigt hållbar lösning och regeringens uttalade mening är att användandet av VectoBac G bör minskas".

De kommuner som berörs av problemen med stickmyggor längs Nedre Dalälven är Heby, Tierp, Älvkarleby, Sala, Avesta och Sandviken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!