Handelsprogrammet kan komma tillbaka

En kovändning av Vänsterpartiet gör att frågan om nystart av handelsprogrammet vid Högbergsskolan i Tierp blir en het fråga på kommunfullmäktige efter påskhelgen.

24 mars 2015 15:13

– Jag vill inte påstå att vi har svängt i frågan, utan vi i Vänsterpartiet tycker att ett handelsprogram skulle vara bra för Tierp. Man pratar mycket om bygga ut köpingen och att satsa på besöksnäringen och med de ambitionerna är det lämpligt att återinföra handelsprogrammet på Högbergsskolan, säger Urban Blomster (V).

Utan att föregå vad som händer i kommunfullmäktige 8 april spår han att utgången blir densamma som i kommunstyrelsen. Det skulle i så fall betyda att ett handelsprogram kan finnas i Tierps gymnasieutbud till hösten 2016.

– Ja, det hoppas jag verkligen, säger Urban Blomster.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår däremot i ett svar på motionen från Sara Sjödal (C) och Åsa Sikberg (M) om en nystart av programmet att kommunfullmäktige beslutar om att avslå motionen. Men när Vänsterpartiet på tisdagens möte i kommunstyrelsen valde att gå på oppositionens linje är utgången i kommunfullmäktige osäker – kommer handelsprogrammet tillbaka på Högbergsskolan eller inte?

– Handelsprogrammet är ett bra program som kan leda till jobb. Vi vill också att kommunen inför introduktionsprogram kopplade till handelsprogrammet och att man också undersöker möjligheterna till ett lärlingsprogram inom handel, säger Sara Sjödal.

Handelsprogrammet var ett av de program som försvann när programutbudet minskades för några år sedan. Mindre elevkullar och att fler elever studerade på annan ort var en av anledningarna till att dra ned på antalet program. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill i stället för att återinföra program satsa på dem som finns.

– Vi har redan nu få sökande till flera program, även om fler elever kan tillkomma. Det finns helt enkelt inget underlag för ytterligare program på Högbergsskolan, säger Kenneth Gunnarsson, gruppledare för Miljöpartiet och ordförande i utskottet för barn och unga.

Kenneth Gunnarsson menar att arbetet med att göra Högbergsskolan mer attraktiv nu börjar ge resultat. Det visar sig genom att fler elever nu väljer att studera i hemkommunen i stället för att plugga på annan ort, oftast Uppsala och Gävle.

Han hänvisar också till Regionförbundet som har tagit fram fakta om inom vilka branscher rekryteringsbehovet kommer att vara som störst i Uppsala län de närmaste tio åren. Dit hör till exempel vård och omsorg, pedagogiska yrken och teknikyrken, däremot inte yrken inom handel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Frisberg