Beslut om kraftstation överklagat

Bolaget bakom kraftstationen i Västland har överklagat länsstyrelsens beslut som sätter stopp för kraftproduktion efter 31 augusti.

14 juli 2015 08:44

Det innebär att det blir ytterligare en tur i frågan om framtiden för Västlands kraftverk, nu med en prövning i Mark- och miljödomstolen. Bakgrunden till stoppkravet är att ägarbolaget Nilsson Kraft AB drog tillbaka ansökan om miljöprövning. Länsstyrelsens linje är därmed att verksamheten saknar miljötillstånd och måste upphöra.

Ägarbolaget Nilsson Kraft AB anser i sitt överklagande att man har rätt till fortsatt drift. Man hänvisar till urminnes hävd och till att kungliga kontrakt från 1600-talet fortfarande har rättskraft.

Parallellt med bolagets överklagande framförs oro från byalaget och hembygdsföreningen i Västland i en gemensam skrivelse till länsstyrelsen. De befarar att dammen och kvarnbyggnaden förfaller om anläggningen överges. De påpekar att vattenförsörjningen både i kommunen och längre bort kan påverkas om vattenregleringen inte sköts eller om dammen raseras. Ändrad vattenföring kan även få dramatiska följder för byggnader längs ån.

Därför menar de att länsstyrelsen eller någon annan myndighet måste upprätta en plan för underhåll och bevarande av kvarn och damm.

Även för byborna är historiska argument betydelsefulla.

– Kronobruket tillkom av pengar från Drottning Kristina år 1612 och nuvarande damm med bro byggdes 1885, påminner Carl-Bertil Wallin.

Verksamheter som grundlagts med kungliga medel för flera hundra år sedan måste ha hävdvunnen rätt och är ytterst samhällets ansvar att förvalta, anser bybornas talespersoner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Badner