Utbyte som gett effekt i Poti

Östhammars kommun har nyligen haft besök av en delegation från Poti i Georgien. Detta som del i ett Sida-projekt om lokal demokrati och medborgardelaktighet.

13 februari 2015 11:15

Det var i förra veckan som en projektkoordinator, en kommunchef och två ledande politiker från Poti, Georgien, var har för att träffa sina samarbetspartners i Sidaprojektet "Ett mer demokratiskt lokalt samhälle" (översatt). Bland annat besökte man Studieförbundet Vuxenskolan i Östhammar, hamnen i Hargshamn, Sveriges riksdag i Stockholm och träffade kommunledningen.

Sedan våren 2008 har Östhammar och Poti bedrivit flera Sida-finansierade projekt tillsammans. Målet har varit att främja utvecklingen på lokal nivå – när det gäller exempelvis räddningstjänst, skola och socialtjänst.

Nu inleder man ett samarbete för att utveckla den lokala demokratin.

Under ett besök på UNT:s lokalkontor i Östhammar passade delegationen på att ställa frågor om medias roll och vilka förutsättningar som finns för att granska kommunen och ta del av allmänna handlingar.

– Vi är glada för all information vi fått och att alla vi möter vill dela med sig av sina kunskaper. Vi har lärt oss mycket och hoppas att det här samarbetsprojektet kan fortsätta, sade kommunstyrelsens ordförande i Poti, Alexander Topuria, representant för koalitionen ”Georgian Dream” som även styr nationellt.

Internationella samordnaren Stefan Edelsvärd på Östhammars kommun har sett flera positiva effekter sedan det första samarbetet startade 2008. Särskilt då det gäller arbetet för att förbättra räddningstjänsten i Poti.

– Vi har utbildat brandmän och skickat dit både släckbilar, stegbil och övrig utrustning. Nu är räddningstjänsten i Poti en av de bäst fungerande i landet och den hjälper till i hela regionen, säger Stefan Edelsvärd.

En åtgärd kvarstår dock, och det är att bidra med ambulanser.

– I dagsläget måste invånarna ringa till en central åtta mil bort. Det tar tid och blir ofta förseningar. Nyligen var det ett barn som gick bort innan någon ambulans kom dit. Därför känns det väldigt angeläget.

Stefan Edelsvärd förklarar att Georgien fortfarande lider av att det tidigare har tillhört Sovjet. Men utvecklingen går framåt och sedan förra valet råder ett nytt politisk klimat, utan samma toppstyre som tidigare.

Östhammars kommuns mål är att främja den politiska utvecklingen i Poti, genom att utbilda politiker och tjänstemän, bilda ett ungdomsråd och utveckla medborgardialoger.

– Det känns bra att påverka på lokal nivå. Vi märker att det betyder mycket för dem, säger Stefan Edelsvärd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén Julia Löndal Jonsson