Upprustning stundar vid Källör

I slutet av september sätter Östhammars bygdegårdsförening i gång med att laga och rusta societetshuset Källör.

11 september 2014 11:28

Milimeter Arkitekter vill uppföra hotell och seniorbostäder på tomten och ett optionsavtal har tecknats med Östhammars kommun. Optionsavtalet har dock överklagats och inte vunnit laga kraft ännu. Samtidigt vill Östhammars kommun låta bygdegårdsföreningen restaurera det före detta societetshuset Källör. Ett möte mellan de tre parterna för att diskutera en samförståndslösning skulle ha hållits den 10 september, men fick ställas in efter ett missförstånd.

– Millimeter Arkitekter hade inte uppfattat att mötet var på. Vi har inte bestämt någon ny tid, men jag har gett ett antal förslag, säger kommunchef Peter Nyberg.

Meningen var att Millimeter Arkitekter skulle presentera sina tankegångar kring en ramplanering för hela Källörstomten. Östhammars bygdegårdsförening har tidigare lämnat ett förslag till nyttjanderätt, utifrån föreningens planer på att rusta det gamla societetshuset som även varit skola. Bygdegårdsföreningen har även fått tillträde till Källörsskolan efter att kommunstyrelsen i augusti beslutat att upplåta lokalerna ett år framåt.

– Kommunens förhoppning är att vi ska kunna skriva ett annat avtal med bygdegårdsföreningen som ger dem mycket längre nyttjanderätt och skapar en hållbarhet mellan alla parter. Men det finns inget beslut om det, säger Peter Nyberg.

Lördag 27 september inbjuder bygdegårdsföreningen allmänheten till ett öppet informationsmöte där föreningen visar runt i det före detta societetshuset som byggdes i slutet på 1800-talet. Dagen efter är det dags för den första arbetssöndagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén