Upprustning av Källör kan dröja

Vad som händer med Källör är fortfarande en fråga för Östhammars kommun. Det säger Millimeter Arkitekters vd Mikael Liljefors till UNT.

18 juni 2014 12:46

Hotell och bostäder på Källörstomten, tillsammans med ett upprustat societetshus - kan det bli verklighet? Fram till för ett par veckor sedan såg en överenskommelse ut att vara nära. Dialog har förts mellan Millimeter Arkitekter, Östhammars bygdegårdsförening och kommunchefen Peter Nyberg. Men fullmäktige fick aldrig ärendet om ett nyttjanderättsavtal för Östhammars bygdegårdsförening på sitt bord den 10 juni. Orsaken var att Millimeter Arkitekter backat. Bolagets vd Mikael Liljefors hänvisar till det förslag som bygdegårdsföreningen lagt fram.

– Vi har tidigare pratat med kommunen om att stycka av själva huset och egentligen inte mycket mer. Sedan kom föreningen tillbaka med en egen version som var något helt utopiskt, med avstyckning av halva tomten för parkeringar, tillfartsvägar och en stor park. Då har vi backat.

Men själva huset kan ni avhända er eller hyra ut?

– Inte i det här skedet. Det vore dumt att gå med på något som vi inte vet vad det får för konsekvenser.

Kommunen har planmonopolet, och detaljplanen ska enligt optionsavtalet tas fram av bolaget i samråd med kommunen. Det som Mikael Liljefors befarar är att länsstyrelsen efter att kommunen godkänt detaljplanen inte ska medge att bolaget får bebygga den strandnära tomten vid Östhammarsfjärden i den utsträckning man tänkt sig med hotell och seniorbostäder. Därför vill man avvakta tills planprocessen är klar.

– Sitter vi redan med ett långt hyreskontraktmedbygdegårdsföreningen kan det stjälpa hela projektet, säger Mikael Liljefors och nämner att bolaget ser det som en möjlighet att inkludera själva societetshuset i hotell- och konferensverksamheten.

Skulle det förändra läget om ni fick option på en del av grönområdet söder om paviljongerna på Källörstomten?

– Den frågan har kommunen aldrig ställt. Naturligtvis skulle det kunna underlätta, samtidigt är det här ett problem som egentligen inte är vårt. Det är fortfarande kommunens mark och deras fastighet.

Ett hotell på Källörstomten är helt beroende av att SKB får klartecken för att bygga slutförvaret av kärnbränsle i Forsmark, ett beslut som kan dröja några år.

– Slutförvaret är egentligen hela tanken bakom det här. Det finns ingen som vill driva hotell om inte slutförvaret finns som extra motor, kommunen har försökt länge innan vi kom in i bilden, säger Mikael Liljefors.

Den 23 juni ska Millimeter Arkitekter, bygdegårdsföreningen och Östhammars kommunchef Peter Nyberg ha ett nytt möte för att försöka nå en överenskommelse.

Optionsavtalet bakom planerna överklagat

I september 2013 klubbade Östhammars kommunfullmäktige ett optionsavtal med Millimeter Projektutveckling AB. Avtalet är en avsiktsförklaring som går ut på att parterna är överens om att inleda ett samarbete för att ta fram en ny detaljplan för Källörstomten (Östhammar 52:6) som ska medge byggrätter "för hotell och flerbostadshus i mindre skala". MP, Boa och SD ville att societetshuset skulle lyftas ur avtalet och reserverade sig mot beslutet som senare överklagades till förvaltningsrätten av en privatperson. Optionsavtalet har således inte vunnit laga kraft. Nästa vecka kan förvaltningsrätten offentliggöra sitt beslut om överklagandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén