Tekniska nämnden överklagar inte

Tekniska nämnden i Östhammar har tagit del av förvaltningsrättens dom som upphäver rivningsbeslutet för Källörsskolan, och kommer inte att överklaga.

13 juni 2013 18:37

Det säger nämndens ordförande Lisa Landberg (C). Förvaltningsrätten har, som UNT skrivit, upphävt tekniska nämndens rivningsbeslut med hänvisning till att det är en fråga för kommunfullmäktige.

Lisa Landberg anser ändå att så länge fullmäktiges beslut om att försöka hitta en hotellintressent för Källörstomten gäller, så kommer det i första hand.
– Jag tycker att det är bra att det finns krafter som verkar för ett bevarande av Källör, och den här gruppen verkar väldigt engagerad. Det känns mer hoppfullt än om vi bara hade en namnlista. Men om byggnaden ska bevaras så måste det bli i samklang med det som fullmäktige har beslutat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!