Stängning kan vara regelbrott

Oppositionens Anna-Karin Klomp (KD) anser att primärvårdsledningen inte kan stänga en vårdcentral utan att bryta mot gällande regler.

18 maj 1916 11:04

Primärvården dras med en stor läkarbrist som gör att man har svårt att lösa bemanningen vid samtliga vårdcentraler i länet i sommar. Flera alternativ lär diskuteras, men det som läckt ut rör en eventuell stängning av Alunda vårdcentral och filialen i Rasbo fram till 30 september i höst för att flytta läkarresurser till främst Årsta vårdcentral. Inom kort väntas ett beslut fattas.

Anna-Karin Klomp (KD) som är andre vice ordförande i vårdstyrelsen menar att primärvårdsledningen inte kan ta beslut om att stänga Alunda vårdcentral. Hon hänvisar till reglerna som gäller alla vårdcentraler i Uppsala län.

– Det är vårdstyrelsens uppgift att bevaka att regelverket följs. Primärvårdsledningen kan inte bara stänga en vårdcentral tillfälligt. Om en privat vårdcentral gjorde det skulle vi dra in ersättningen för den, säger Anna-Karin Klomp som menar att ett politiskt beslut krävs för en sådan åtgärd.

Hur vill ditt parti lösa läkarbristen?

– Jag vet inte exakt hur många läkare man behöver i Årsta, men det rimliga är att man försöker hitta en lösning inom samma geografiska område.

Vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP) är medveten om vad regelboken säger, men påpekar att många vårdcentraler inte lever upp till allt som står där. Bland annat gäller det vårdgarantin som innebär att läkarbesök ska kunna erbjudas inom sju dagar.

– Det sker massor av avsteg som vi följer upp i vårdstyrelsen.

Om primärvården vill stänga en vårdcentral i tre månader, hur skulle du se på ett sådant avsteg?

– Ledningsgruppen inom primärvården för diskussioner hur man ska lösa det här. Om de skulle landa i ett sådant förslag skulle det vara allvarligt och man måste i så fall fundera över vem som ska fatta beslutet.

Den 25 maj har vårdstyrelsen sitt nästa möte. Malena Ranch vill inte spekulera i det ena eller andra scenariot, och hon menar att det är viktigt att se till helheten och patientsäkerheten.

– Uppriktigt sagt tycker jag att man har en interndisskussion om hur man ska lösa en bemanningskris. Sedan är det brottsstycken som läcker ut till medierna och då får jag frågor "kan man göra så här, är det inte orimligt". Det är svårt att svara på något som är ett fiktivt, teoretiskt scenario.

Tillgänglighet året runt

Vårdgivaren skall bedriva verksamhet under vardagar, minst mellan klockan 8 och 17, året runt.

Vårdgivaren får inte reducera tillgänglighet eller öppettider under semestrar, helger

eller vid andra tidpunkter. Vid stängning under ordinarie öppettid ska överenskommelse

göras med annan mottagning.

Verksamheten skall vara tillgänglig per telefon under hela öppettiden, bland annat för rådgivning

och bokning av tid.

Källa: Vårdval Uppsala län, Regelbok för vårdcentral, fastställd av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 22 oktober 2014. Gäller från 1 januari 2015.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén