Societetshuset Källör ny festlokal

Östhammars bygdegårdsförening får ett längre avtal med kommunen. Hotellplanerna lever samtidigt vidare.

9 juni 2015 14:25

Ett ettårigt nyttjanderättsavtal finns sedan i höstas. Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att ett treårigt nyttjanderättsavtal, från 1 juli 2015 till 30 juni 2018, ska upprättas med bygdegårdsföreningen. Om föreningen under denna period "i all väsentlighet" utför de åtgärder som beskrivits i den fördjupade avsiktsförklaringen förlängs avtalet med ytterligare sju år (se faktaruta). Avtalet liknar det som Östhammars kommun har med bygdegårdsföreningen Societetshuset Öregrund.

– Jag tycker att det här känns fantastiskt roligt, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C).

Erik Walldén är ordförande i Östhammars bygdegårdsförening Societetshuset Källör:

– Det är klokt av kommunen att ta det i portioner, där vi som part måste visa att vi klarar av det här. Men i princip är det vår avsiktsförklaring och affärsplan som vi ska följa och den är upplagd på tre år. Det viktiga är att vi inte behöver vänta till i höst med att inleda restaureringsarbetet.

I sommar är planen att taket ska repareras och läggas om. Finansiering finns genom en stipendiedonation på 100 000 kronor från Carl G. Beck-Friis fond för naturvård och hembygdskultur.

– Vi kommer också att säkra upp affärsplanen med våra preliminära finansiärer och sponsorer, säger Erik Walldén som räknar med att huset ska vara helt restaurerat och återställt till 1930-talets utseende inom tre år.

– Första året handlar det om att få huset funktionsdugligt och kontorsdelen på övervåningen uthyrningsbar så att vi får ett kassaflöde. Andra året gör vi invärtes i ordning och tredje året handlar det om snickarglädje och att finalisera utvändigt.

Samtidigt som kommunen beslutat om ett nyttjanderättsavtal med bygdegårdsföreningen har man ett optionstal med Millimeter Arkitekter om en framtida hotell- och bostadsetablering på fastigheten, efter att en ny detaljplan tagits fram. Optionsavtalet gäller till mitten av år 2016. Kommunchefen Peter Nyberg har haft en dialog med Millimeter Arkitekter om att kommunen vill ha ett nyttjanderättsavtal med bygdegårdsföreningen för Societetshuset Källör.

Mikael Liljefors vid Millimeter Arkitekter bekräftar bilden.

– Vi varit med i processen och godkänt det här. Vi har inget emot att någon ser till att huset inte förfaller, och vad som händer i framtiden är en senare fråga. Det kan nog bli något samarbete.

Förändrar nyttjanderättsavtalet era planer?

– Nej, vi vill fortfarande exploatera för ett hotell med restaurang. Men det är inte tänkt att det ska stå på den grund där Societetshuset Källör är. Detaljplaneutredningen får visa hur mycket tomten tål och var hotellet ska ligga.

Källör blir samlings- och festlokal

Östhammars kommun äger fastigheten 52:6 där Societetshuset Källör står på den nordöstra delen av tomten. Bygdegårdsföreningen vill på egen bekostnad restaurera byggnaden och skapa en samlings- och festlokal för uthyrning till föreningar, företag och privatpersoner.

Föreningen har gjort en fördjupad avsiktsförklaring som kommunstyrelsen bedömt trovärdig.

Nyttjanderättsavtalet förlängs automatiskt till år 2025, och sedan med fem år i taget, om föreningen genomfört restaureringen i juni 2018. I annat fall upphör avtalet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén