Skilda reaktioner på överklagande

Reaktionerna är blandande efter överklagandet om Källör.

8 oktober 2013 10:02

Överklagandet om Källör var väntat. Det säger kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S), som ser en risk att entreprenörerna som vill bygga hotell och seniorbostäder på Källörstomten tappar tålamodet.
Margareta Widén Berggren är inte förvånad över att fullmäktiges beslut om optionsavtalet har överklagats.
– Ibland funderar man när en handfull personer talar om hur det ska vara, om de alls vill ha någon utveckling av Östhammar. Jag tänker på entreprenörerna som vill göra något av vår stad i dag. Överklagas något till sista instans, ja, då har kanske tåget gått.

Det som Östhammarsbon Alvar Nyrén anför i överklagandet, om oklarheter i bolaget som är kommunens motpart i avtalet, ger inte Margareta Widén Berggren mycket för.
– Vi har kontrollerat allt vi kan, och fått fram det underlag vi behöver. Bolaget har ju dessutom sagt att man kan tänka sig ett samarbete med bygdegårdsföreningen om Källörsskolan.

Fullmäktige beslutade den 10 september att ett nytt bolag, kopplat till Millimeter Arkitekter, skulle få optionsrätt på Källörstomten för uppförande av hotell och seniorbostäder i samarbete med Peab. Inför beslutet försökte Östhammars bygdegårdsförening och flera oppositionspolitiker få kommunledningen att lyfta ut Källörsskolan ur avtalet. Kommunalrådet Jacob Spangenberg (C) sa till UNT i augusti att det var ett av alternativen som man skulle titta på.

Men enligt näringslivschefen Ulf Andersson tog aldrig Östhammars kommun upp frågan i dialogen med Millimeter Arkitekter.
– Vi har inte haft någon diskussion om att lyfta ut delar av fastigheten. Däremot har vi diskuterat hur man kan använda fastigheten på olika sätt, säger Ulf Andersson.

Mikael Liljefors, vd på Millimeter Arkitekter, bekräftar detta.
– Vi har inte talat om annat än hela tomten. Ju större del, desto lättare är det att placera byggnader i förhållande till skugga och sol.

Siv Landström är ordförande i Östhammars bygdegårdsförening. Hon hoppas att prövningen av fallet innebär att ett nytt optionsavtal tas fram, där Källörsskolan lyfts ut. Hon är inte förvånad över att kommunen aldrig föreslagit detta till Millimeter Arkitekter.
– Då är vi tillbaka till det här med att kommunen inte har någon dold agenda...

Bygdegårdsföreningen inväntar nu länsstyrelsens byggnadsvårdsutredning och fortsätter samtidigt sitt arbete med att ta fram en avsiktsförklaring. Siv Landström hoppas att föreningen får tillträde till Källörsskolan i vinter för att påbörja ett restaureringsarbete av det före detta societetshuset.
– Det skulle inte kosta kommunen någonting att låta oss försöka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén