Ska det heta Knutmasso eller Knutsmasso?

18 januari 2007 09:10
Lars bleckert, docent i nordiska språk på Institutet för språk- och folkminnen (SOFI) i Uppsala, hävdar att den midvinterfestival som firas i Gimo på tjugondag Knut heter Knutsmasso och inte Knutmasso?

Varför det?
- Knutsmasso är den korrekta dialektala formen i Uppland. Knutmasso stämmer inte med de sammansatta ord som används i uppländskan. Det rör sig om ett substantiv med ett namn i förleden, Knut, och då ska det vara ett s i skarven mellan förled och efterled i ordet. Om det till exempel står Björnbacken så är det en beteckning för djuret björn i förleden. Björnsbacken eller liknande har i stället mansnamnet Björn i förleden.

Varför är det här så viktigt för dig?
- När vi har ett bra belägg så tycker jag att man ska markera det så att det blir rätt i den dialektala formen, särskilt när det handlar om Knutsmasso.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!