Pengar till Källör och Gimo ridklubb

Två föreningar får dela på 200 000 kronor – för att laga taket på Källör, och bygga belysning vid ridspåret i Gimo.

23 december 2014 09:29

Östhammars bygdegårdsförening Källör och Gimo ridklubb får vardera 100 000 kronor av Carls G. Beck-Friis stiftelse för naturvård och hembygdskultur.

– Det betyder väldigt mycket eftersom vi inte fått det riktiga arrendeavtalet. Det här visar ju verkligen att ni tror på oss, säger Siv Landström i bygdegårdsföreningen.

Jägmästare Ulf Dietrichson, som representerar stiftelsen, tycker att bygdegårdsföreningen jobbat seriöst med Källör, vilket kan leda till att även kommunen jobbar för att bygganden ska överleva.

– Det sämsta vore om byggnaden bara stod där, man får faktiskt bestämma sig – antingen riva eller rädda, säger han.

Pengarna ska användas till att rusta upp byggnaden – i första hand täta en större läcka i taket.

– Nästa etapp blir att lyfta andra våningen, och försöka bevara den så att 1907 års panel inte spricker, säger Sven Jönsson i bygdegårdsföreningen.

Gimos ridklubb ska sätta upp belysning runt sin ridbana så att den kan användas kvällstid.

– Vi kan utvidga vår verksamhet med hundra procent, säger Linda Karlsson, i föreningen.

Klubben hoppas också kunna satsa mer på ridning för funktionsnedsatta.

– Nästa grej är ju att få in en särskild handikapphäst. Men de är inte gratis, de måste ha viss utbildning, säger Linda Karlsson.

Stiftelsen delar varje år ut pengar till natur- och kulturvård i kommunen.

– Mottagarna är väldigt passande till stiftelsens formuleringar, så det kändes klockrent det här, säger Ulf Dietrichson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cinna Gärdenfors