På turné med riksdagen i sikte

Gudrun Schyman gästade Östhammar och Uppsala på onsdagen och talade om jämställdhet. Sverige har en lång väg att gå, var hennes budskap på turnén.

12 oktober 2016 19:28

Inför 25 åhörare i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Östhammar höll FI-talespersonen Gudrun Schyman ett politiskt laddat föredrag på temat jämställdhet och feminism. Hon kallade det "90 minuters samhällskunskap som man inte fick i skolan".

– Det handlar om att synliggöra mönster av makt som finns i samhället. Det finns ett gammalt tänkande kring det här med kön och minoriteter. En normbildning, där många tycker samma sak oavsett om det är sant eller inte, och agerar därefter.

Gudrun Schyman talade om klass, kön och diskriminering. Genom att lyfta frågor om samhällspositioner, föräldraledighet, löner och mäns våld mot kvinnor argumenterade hon för att Sverige har en lång väg att gå innan samhället är jämställt. Även hur FI försöker att påverka i de 13 kommuner där man har valts in i fullmäktige – bland annat i Uppsala – nämndes.

– Kommunerna ska erbjuda verksamheter till kommuninvånarna som inte diskriminerar. Alla invånare ska kunna få samma service, avsett av kön, etnicitet, sexualitet, könsidentitet, tillgänglighet och så vidare. Det är kommunernas ansvar.

Efter föredraget signerade Gudrun Schyman sin bok, med förord av Carl Bildt, innan det var dags att dra vidare till Uppsala. Målet med den pågående riksturnén hymlade hon inte med: Feministiskt Initiativ ska i riksdagen 2018, för att få fart på jämställdhetsarbetet.

– Det representativa systemet ska hålla den kvalitet som gör att vi kan säga att politiken speglar hela den komplexitet av maktfrågor och konflikter som finns i samhället.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén