Överklagan om Källör avslagen

1 juli 2014 16:52

Kommunfullmäktiges beslut om att ingå ett optionsavtal med Millimeter projektutveckling AB avseende Källörstomten överklagades av en närboende i Östhammar. Som grund för överklagan har Östhammarbon anfört att det bolag som Östhammar kommun från början ingick avtal med, Goldcup 8949 AB, endast var ett så kallat lagerbolag. Ett lagerbolag är ett tillfälligt bolag som skapas för att kunna säljas vidare till ett annat bolag. Östhammarbon menar att eftersom ett sådant bolag saknar giltig bolagsordning, verksamhetsbeskrivning och styrelse, bör avtalet med kommunen inte vara lagligt. Men förvaltningsrätten i Uppsala finner inte att avtalet är olagligt då det var tydligt att Millimeter projektutveckling AB skulle ta vid. Förvaltningsrätten har nu avslagit överklagan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!