Över 4000 namn för Källörs bevarande

Över 4 000 namnunderskrifter överlämnades på torsdagen från Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör, till kommunledningen i Östhammar.

31 oktober 2013 12:29

Bygdegårdsföreningen vill att kommunen tar hänsyn till opinionsyttringen och lyfter ut det före detta Societetshuset Källör från optionsavtalet med en privat aktör som vill bygga hotell och seniorbostäder på Källörstomten. Föreningen vill arrendera societetshuset av kommunen och restaurera det, i syfte att driva ett allaktivitetshus.

Listorna består av tre delar, varav den första är från åren 2005-2006 då 2 773 namn samlades in. Enligt bygdegårdsföreningens ordförande Siv Landström lämnades de listorna aldrig in till kommunen. De övriga två listorna är namn som samlats in i Östhammar samt på nätet från i våras. Totalt 4 157 underskrifter. En del kan ha skrivit på flera gånger och därför har föreningen ”jämnat av” nedåt till 4 000 namn. De flesta är boende i Östhammar med omnejd, enligt Siv Landström.

- Det är en kraftfull manifestation och något som vi måste förhålla oss till. Vi tar hänsyn till det här som en del av den fortsatta processen, sade kommunalrådet Jacob Spangenberg (C).

Margareta Widén Berggren (S) sade att hon hade stora förhoppningar om att det ska gå att få till en lösning där både hotellentreprenören, kommunen och bygdegårdsföreningen blir nöjda.

- Vi tar det här på stort allvar. Många har skrivit på, och det här är viktigt för oss, tillade Lennart Owenius (M).

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén