Optionsavtal om hotellbygge

Nu har ett förslag på optionsavtal tagits fram för Källortomten, som ger Peab möjlighet att bygga hotell och seniorbostäder. Men Källörsskolan kan ändå komma att bevaras.

12 augusti 2013 09:03

Länsstyrelsen utreder sedan en tid frågan om skolan, som uppfördes som societetshus under Östhammars badortsepok, ska byggnadsminnesförklaras. Östhammars bygdegårdsförening vill ta över driften och restaurera byggnaden på liknande sätt som skett med Societetshuset i Öregrund.

Samtidigt har Östhammars kommun en fördjupad dialog med intressenter som vill rita, bygga och driva ett hotell på tomten. Företaget som kommunen för samtal med är Millimeter Arkitekter, som har ett samarbete med Peab. Inför nästa möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 augusti, har ett förslag på optionsavtal tagits fram.

I handlingen står att kommunen och Peab är överens om att påbörja ett samarbete ”som syftar till att ta fram en ny detaljplan för Källörstomten som ska medge byggrätter för hotell och flerbostadshus i mindre skala, företrädelsevis seniorbostäder”.

Men det framgår också att Källörsskolan ”eventuellt kan komma att bevaras och användas”. Om det under planarbetet visar sig lämpligt att delar av Källörstomten bör planläggas som allmän plats kommer dessa delar att kvarstå i kommunens ägo.
– Det ansluter till det resonemang vi fört med Källörsgruppen. Vi avvaktar utredningen om kulturminnesmärkning, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) .

Han påpekar att det måste finans en ekonomi i förvaltandet.
– Man måste visa hur man ska driva det här upprustningsprojektet och vad byggnaden ska fyllas med. Kommunens bidrag kan i så fall vara ett upplägg liknande det för Societetshuset i Öregrund. Det är en väldigt efterfrågad och attraktiv lokal, och det är säkert möjligt med Källörsskolan också. Men det måste finans en kärna med aktiva som är beredda att jobba.

Hur ska man visa det?
– Det är svårt att veta i förväg, men det handlar om att man måste få kommunstyrelsens och fullmäktiges förtroende. Det är ju ett risktagande med kommunal egendom, säger Jacob Spangenberg.

Mikael Liljefors vid Millimeter Arkitekter är säker på att det finns kundunderlag för ett hotell i Östhammar. Frågan om det är tänkbart att bygga ett hotell på tomten om Källörsskolan bevaras och upprustas har inte diskuterats ännu.
– Det är en fråga mellan kommunen, länsstyrelsen och projektgruppen. Det kanske finns delar som kan bevaras och integreras, men vi har inte tagit ställning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén