Optionsavtal för Källör ifrågasätts

Förslaget till optionsavtal med en hotellentreprenör för Källörstomten skapar oro i Östhammar bygdegårdsförening.

26 augusti 2013 09:00

Föreningen befarar att Källörsskolans öde läggs i händerna på en privat aktör. Bland de politiska partierna finns också en tvekan.

Förra veckan hade den politiska majoriteten tänkt att kommunstyrelsen skulle ställa sig bakom ett optionsavtal, som ger Peab rätt att bygga hotell och äldrebostäder på Källörstomten när en ny detaljplan vunnit laga kraft. I avtalsförslaget står att det före detta societetshuset kan komma att kvarstå i kommunens ägo ”om det visar sig lämpligt” under planarbetet.

Men i kommunstyrelsen tog det stopp. Linda Eskilsson (MP) befarar att ett optionsavtal med en privat aktör skulle hindra bygdegårdsföreningens planer på att restaurera det före detta societetshuset Källör.

– Ett optionsavtal för hela Källörstomten kan hindra kommunen från att göra någon form av uppgörelse med föreningen. Dessutom skulle det under den långa planprocessen lägga en kall hand över byggnaden, som redan står och förfaller.

Även Lars O Holmgren (Boa) är kritisk.

– Är det här ett så dåligt case att exploatören inte kan bygga hotell utan att också uppföra äldrebostäder tycker jag att man kan strunta i det helt och hållet. Jag är förvånad över att det inte verkar finnas något kulturhistoriskt intresse från något av de stora partierna.

Sedan i våras för Östhammars bygdegårdsförening en dialog med kommunen om förutsättningarna för att föreningen skulle ta över driften och restaurera byggnaden. Siv Landström är ordförande:

– Jag tycker att vi har haft en bra dialog med kommunledningen. Men sedan kan jag känna en oro för att man är på väg att teckna det här optionsavtalet eftersom vi förmodligen kommer att överföras till exploatören. Då har man ingen aning om vad som kommer hända, och om vi alls får vara med på banan.

Siv Landström beklagar den nya vändning som frågan har tagit.

– Vad jag tycker är ledsamt är att under tiden som det här pågår står fastigheten och förefaller mer och mer. Vissa saker behöver åtgärdas redan nu, till exempel hängrännor, stuprännor och takläckage.

Optionsavtalets formuleringar ses i dagarna över på tjänstemannanivå. Möjligheten att lyfta ut Källörsbyggnaden ur optionsavtalet är ett av flera alternativ som man ska titta på, enligt kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C). Han hänvisar också till länsstyrelsens pågående utredning om byggnadsminnesmärkning av Källörsskolan. I praktiken kan resultatet avgöra om Östhammars sista bevarande byggnad från badortsepoken bevaras och restaureras.

– Man kan leka med tanken att det kommer att stå i optionsavtalet att exploatören är skyldig att ta hänsyn till en byggnadsminnesförklaring, säger Jacob Spangenberg.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén