Opassande fönster får kritik

Att renovera värdefulla byggnader är inte alltid lätt. Det fick fastighetsägaren som bytte fönster på Nordeahuset i Östhammar erfara – som nu riskerar att få betala vite på grund av sin miss.

3 februari 2015 11:23

Det som skulle bli en upprustning av Nordeabanken vid Rådhustorget i Östhammar ledde i stället till ett dyrt misstag.

Under hösten byttes fönstren ut, trots att huset ingår i i riksintresset för kulturmiljövård och är Q-märkt i detaljplanen.

– Man får underhålla och renovera så länge det inte förändrar utseendet på fastigheten. Men de nya fönstren är profillösa och platta och passar inte in, säger Kjell Sanfer som är plan- och byggchef vid Östhammars kommun.

Han anser att fastighetsägaren kunde ha efterforskat om vilka regler som gäller.

– Ur historiskt och kulturellt perspektiv är det en av tätortens viktigaste byggnader. Då har man som fastighetsägare ett stort ansvar att förvalta fastigheten och borde ha koll på Q-märkningen, säger Kjell Sanfer.

Fastighetsägaren menar att han dels inte har fått information om Q-märkningen och dels att han frågade bygg-och miljönämnden om det krävdes bygglov innan han utförde bytet, men fick bekräftat att det inte var nödvändigt.

Enligt ett tjänsteutlåtande från kommunen riskerar fastighetsägaren att få betala byggsanktionsavgift och att byta ut fönstren igen, enligt Upplandsmuseet krav.

Per Lundgren är avdelningschef på kulturmiljöenheten på Upplandsmuseet och har bistått kommunen i ärendet.

– Det är en förvanskning av en värdefull byggnad som vi inte är så glada över. Särskilt inte eftersom fönstren spelar en stor roll för arkitekturen i det här fallet, säger han.

Hur borde det ha utförts?

– Om det var en energieffektivisering som man var ute efter skulle det ha räckt med att komplettera de fönster som redan finns. Att byta ut ett fönster helt är väldigt sällan nödvändigt, säger Per Lundgren.

Bygg-och miljönämnden kommer att ta beslut i ärendet den 25 februari 2015.

julia.londaljonsson@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Julia Löndal Jonsson