Ny simhall i Gimo efterlyses

Gimo simsällskap befarar att klubbens verksamhet kan bli lidande genom stängningen av simhallen, som har kraftigt eftersatt underhåll.

9 juni 2015 14:27

I januari skrev UNT om den konsultrapport där flera akuta brister konstaterats (se faktaruta). Nyligen beslutade fritidsförvaltningen att stänga Gimo simhall. Som skäl har anförts personfara, bland annat kopplat till den ålderdomliga reningsanläggningen.

LÄS MER: Därför stängs simhallen

Gimo simsällskap (GSS) med cirka 200 aktiva medlemmar fick vetskap om stängningen med endast två dagars varsel. Marie Nordström som är ordförande i klubben menar att stängningen ställt till förtret inför sommarens inbokade träningar. Men framför allt är föreningen orolig inför hösten.

– Under sommaren är det inte några större problem eftersom vi kan vara i Österbybuk där simhallen är stängd för allmänheten. Problemet blir till hösten. Kan man inte möblera om och minska allmänhetens tider i Österbybruk får vi helt enkelt inte plats, säger Marie Nordström.

Vad gör ni i så fall?

– I värsta fall får vi lägga ner vår förening. Det vore jättetråkigt eftersom vi ökat medlemsantalet ganska kraftigt de senaste fem åren.

I en skrivelse till kommunalråden och kultur- och fritidsnämnden lägger man fram ett förslag till handlingsplan för att på ett snabbt, men ekonomiskt återhållsamt, sätt kunna återstarta verksamheten. I etapp två vill föreningen att det bildas en utvecklingsgrupp för en ny simhall i Gimo.

– Det behövs en ny simhall. Den nuvarande är i för dåligt skick, säger Marie Nordström och tillägger att GSS önskar att kommunen bygger en simhall med åtta banor för att uppfylla Svenska simförbundets regler.

Kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) anser att GSS lagt fram ett konstruktivt förslag.

– Jag ser verkligen en framtid för Gimo simhall, vi har alltid haft ett aktivt simsällskap i Gimo. Dessutom ligger Gimo bra till geografiskt i kommunen. Det är lätt att ta sig dit med buss.

Vad säger du till dem som vill se en ny simhall i Östhammars tätort?

– En ny simhall i Östhammar finns inte på kartan när vi inte ens har råd med dem vi har i dag.

Jonas Lennström (S) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden hänvisar till den pågående simhallsutredningen som ska presenteras för nämnden i september.

– Ingen ort ligger bättre till än någon annan i dagsläget.

På tisdag ska han tillsammans med fritidsförvaltningen träffa styrelsen för GSS för att försöka lösa behovet av träningstider i Österbybruk inför hösten.

– Jag har full förståelse för klubben. Samtidigt är allmänhetens simning också ett av våra uppdrag.

<p>Bristerna kända sedan länge</p>

Bristerna vid Gimo simhall – som har drygt 40 år på nacken – har varit kända länge. Även i Österbybruk och Östhammar finns renoveringsbehov.

I januari presenterades en rapport där akuta brister i Gimo simhall konstaterades. Bland annat är reningsanläggningen ålderdomlig och bör bytas ut. Omfattande betongskador, framför allt i anslutning golvbjälklag och bassängkonstruktion, måste också åtgärdas. Totalbeloppet för att hindra personskada och omfattande sönderfall är cirka 15 miljoner kronor. En ny simhall skulle kosta runt 100 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!