Ny dialog om Källörs framtid

Kommunledningen bjuder nu in representanter från Upplandsmuseet och länsstyrelsens kulturmiljöenhet för en dialog om Källörskolans framtid.

12 maj 2013 11:15

Nyligen kom Upplandsmuseets vårdutredning om Källörsskolan, eller societetshuset Källör, som byggdes i mitten av 1880-talet. I rapporten slår Upplandsmuseet fast att den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden är i relativt gott skick och att den bör återställas till 1940-talets utseende.

Östhammars kommun, som äger byggnaden, har hittills inte visat något intresse för att bevara den. I stället har tekniska nämnden beslutat att huset ska rivas för att ge mer plats åt en eventuell hotelletablering. Det beslutet har dock överklagats.

Nu vill kommunstyrelsens arbetsutskott ha en dialog med Upplandsmuseet och länsstyrelsens kulturmiljöenhet, som utreder om byggnaden bör byggnadsminnesförklaras.
– Vi vill att de ska presentera den här utredningen för oss så snart som möjligt. Bygdegårdsföreningen anser ju att byggnaden är så värdefull att den bör bevaras, men vi vill gärna höra det från fler håll, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C).

Östhammars bygdegårdsförening och medborgare har engagerat sig för att Societetshuset Källör ska bli ett allaktivitetshus som arrenderas och sköts av föreningen. Kommunledningen vill veta vad länsstyrelsen kan bidra med vid en restaurering, och man efterlyser också mer underlag från Östhammars bygdegårdsförening om finansieringen. Föreningen har begärt mer tid för ändamålet och vill att rivningsfrågan skjuts på framtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén