(MP) krävde svar om Källör

Oppositionen ställde kommunledningen till svars i Källörsfrågan vid fullmäktiges möte.

11 december 2013 10:33

Det blev som väntat debatt om Källörsskolans framtid när fullmäktige sammanträdde på tisdagskvällen. I en interpellation avkrävde Miljöpartiets Linda Eskilsson kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) på svar: Vilken inställning anser han att kommunen haft till en eventuell byggnadsminnesförklaring och hur har denna inställning framförts till länsstyrelsen?

– Länsstyrelsen har inte haft någon kontakt med kommunstyrelsen sedan i juni, och tekniska nämnden har dragit tillbaka sitt rivningsbeslut av väl känd anledning. Så vad länsstyrelsen grundar sitt beslut på kan man fundera över, sade Jacob Spangenberg till UNT efter mötet.

Det efterlystes också svar om Jacob Spangenberg var villig att driva frågan om att ansöka om en byggnadsminnesförklaring. Men det är inte aktuellt.
– Jag kommer inte att gå vidare med det, eftersom vi för det första ska diskutera med Millimeter Arkitekter, och för det andra ska ha en träff med bygdegårdsföreningen om deras avsiktsförklaring.

Miljöpartiet lämnade även in en motion om att fullmäktige bör ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om en byggnadsminnesförklaring. Enligt Linda Eskilsson har kommunen inte råd att bli av med byggnaden.

– Den är viktig både för Östhammar som stad och för kommunen. Det var intressant att höra att kommunen varken sagt ja eller nej till en byggnadsminnesförklaring. Samtidigt var länsstyrelsen tydlig i sitt avslagsbeslut att byggnaden lever upp till de högt ställda kriterier som gäller för en byggnadsminnesförklaring. Jag hoppas att kommunledningen har det i bakhuvudet när man träffar bygdegårdsföreningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén