Miljonbidrag över Källör

Bygdegårdsföreningen Källör får 1 miljon kronor av Östhammars kommun genom en mervärdesinsats.

7 december 2015 10:35

Beslutet har tagits i styrgruppen för mervärdesavtalet där representanter för både SKB och Östhammars och Oskarshamns kommuner är med.

– Tanken är att de här pengarna ska bidra till att föreningen kan förverkliga planerna som de uttryckt i sin avsiktsförklaring, säger Ulf Andersson som är chef på tillväxtkontoret vid Östhammars kommun.

Bygdegårdsföreningen har ett flerårigt nyttjanderättsavtal med kommunen, som äger societetshuset. Kommunen går inte in med några skattepengar för att reparera och iordningställa den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Genom att använda sig av mervärdespengar från kärnavfallsindustrin ger man i stället ett indirekt stöd.

– Föreningens medlemmar satsar mycket egen tid och arbetskraft. Det känns rimligt att kommunen möter upp det på ett bra sätt, säger Ulf Andersson.

Kommunen har inte ställt några specifika krav på vad som ska vara genomfört för att stödet kan utbetalas. Däremot är parterna överens om målet; "att skapa attraktivitet för Östhammar som etableringsort med fokus på på infrastruktur för ungas företagande".

Bidraget ska motsvaras av en lika stor redovisad insats från föreningens sida, antingen i nedlagd arbetstid eller satsade pengar.

– Vi har inte kvantifierat målen, utan talat i breda ordalag om att det här ska vara en mötesplats för unga och gamla där man kan träffas, säger Ulf Andersson.

Miljonbeloppet betalas ut i tre omgångar och uppdraget pågår till utgången av år 2017. Genom avtalet erbjuds kommunen plats i föreningens styrelse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén