Lösning dröjer i Källörfrågan

Ett nyttjanderättsavtal om Societetshuset Källör i Östhammar dröjer. Med kort varsel lyftes frågan ut från fullmäktiges agenda på tisdagen.

10 juni 2014 14:55

Kommunstyrelsens ambition tidigare i vår var att fullmäktige skulle kunna klubba ett nyttjanderättsavtal för Östhammars bygdegårdsförening om Societetshuset Källör. Men frågan lyftes ut från dagordningen med kort varsel. Orsaken var att parterna inte lyckats komma överens, berättade kommunchefen Peter Nyberg när han gått upp i talarstolen vid Storbrunn på tisdagskvällen.

Peter Nyberg har haft i uppdrag från kommunstyrelsen att hitta möjligheter för en etablering av hotell och bostäder, i kombination med ett bevarande av Societetshuset Källör. Det sistnämnda ska ske genom ett nyttjanderättsavtal för bygdegårdsföreningen som vill restaurera byggnaden och återställa den i 1920-talets skick genom frivilliga bidrag och ideellt arbete.

– Jag kan konstatera att vi borde ha blandat in fler parter i ett tidigare skede för att finna svar på svåra frågor, sade Peter Nyberg som hoppades återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige i augusti respektive september med ärendet.

Ann-Katrin Malmström (Boa) frågade Peter Nyberg om han bedömde att utsikterna för bygdegårdsföreningen ser bättre eller sämre ut än från början.

– Det är oförändrat. Jag är besviken för att vi inte är framme vid en överenskommelse i dag och att vi inte rett ut alla frågor. Men vi har ett möte inplanerat veckan efter midsommar. Det finns ingen anledning att inte se ljust på framtiden.

Arno Unge (MP) frågade om Peter Nybergs uppdrag från kommunstyrelsen, och därmed kommunens ambitioner, förändrats.

– Nej, det skiljer sig inte från tidigare. Mitt uppdrag har hela tiden varit att hitta möjligheter för en hotell- och bostadsetablering tillsammans med Societetshuset Källör. Däremot har vi kanske underskattat det antal frågor som finns när man skasamsas tre parter på samma fastighet.

UNT nådde kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) för en kommentar på tisdagen. Även han var besviken för att ingen lösning uppnåtts. Enighet kring storleken på enskilda och gemensamma ytor är det som saknas, enligt den bild som JacobSpangenberg fått via Peter Nyberg.

– Men jag kan inga detaljer om det.

Kommunens ambition med optionsavtalet är i första hand att Millimeter Arkitekter ska bygga ett hotell på tomten.

– Enbart bostäder är inte intressant överhuvudtaget. Men jag utgår från att vi ska kunna lösa det här så att alla parter bli nöjda. Millimeter Arkitekter har hela tiden varit oerhört öppna för en trepartslösning och de har inte lagt fram några ultimativa krav på favörer, sade JacobSpangenberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén