Lokalproducerat bygdeboksläpp

Ekebyborna har hittat historien i Upplands-Ekeby i studiecirkelsform. Studiecirkeln startade för ett par år sedan och har nu resulterat i praktverket Ur Upplands-Ekebys historia.

6 september 2014 09:41

På söndagen när Upplands Ekeby LRF i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan höll Ekebydagen stod boksläppet av bygdeboken på tapeten. De båda arrangörerna står även bakom bokutgivningen.

– Ett trettiotal personer kom till Studiecirkeln Hitta historien i Upplands-Ekeby . Ambitionen från början var att ge ut en bok om det vi fick fram i cirkelarbetet. Men ingen av oss hade någon erfarenhet av att ge ut en bok, så vi vände oss till Gudrun Arnelid som kunde det här med bland annat layout och omslag, säger Gunnar Jansson, en av dem som jobbat med boken och deltagit i studiecirkeln.

Boken handlar om Ekeby socken och kyrkan, om skolan och lantbruket, om bygdeoriginal, människor som levt och lever i bygden och om händelser, inte minst vardagslivet och hur man roade sig. Ja, den innehåller allt det som en bygdebok värt namnet ska innehålla. Boken är illustrerad med ett stort antal bilder.

– Vi har bland annat lyssnat på gamla ljudupptagningar där människor berättar om deras liv och bygden. Vi har grävt i arkiv och fått fram dokument om bygden, berättar Gunnar Jansson.

För LRF i Ekeby och Vuxenskolan har boken ett högt värde:

– Den blir ett viktigt framtida dokument för människor som vill ha en bred bild av vår bygd, säger Margareta Olsson vid LRF.

Boken omfattar 302 sidor och är lokalproducerad, tryckt och inbunden i 400 exemplar på boktryckeriet i Alunda , bara någon mil från Ekeby. Omkring 4 500 frivilliga arbetstimmar har lagts ner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Bergström