Ja till samlingslokal på Källör

22 september 2015 17:11

Bygg- och miljönämnden har sagt ja till bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör om ändrad användning av lokalerna till samlingslokal och kontor. Föreningen planerar att nedervåningen ska kunna hyras ut till fester och sammankomster, medan utrymmen på övervåningen ska iordningsställas och hyras ut som kontor. Ett flerårigt arrendeavtal har tidigare i år tecknats mellan Östhammars kommun och föreningen, som inlett upprustning av byggnaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén